Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Jedną z podstawowych zasad polskiego prawa ochrony środowiska jest powszechność dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Prawo to zostało zagwarantowane w art. 74 ust. 3 Konstytucji RP. Rozwinięcie i określenie granic prawa dostępu do informacji znajduje się w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 ze zm.).

Art. 8 i art. 21, art. 22, art. 23 ww. ustawy stanowią, że organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, a ponadto obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz ich udostępniania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - EKOPORTAL

Realizując obowiązek informowania społeczeństwa o wnioskach jakie wpływają do urzędu i o wydawanych decyzjach administracyjnych, mających związek ze środowiskiem, wykorzystaniem jego zasobów i jego ochroną, nawiązany został kontakt z jednostką podległą Ministerstwu Środowiska - Centrum Informacji o Środowisku, która umożliwia organom administracji publicznej udostępnianie informacji o środowisku na specjalnie utworzonym serwisie – ekoportal.pl. Na portalu tym, w elektronicznej formie prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

W wykazie ujęte są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 21 ust. 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (....) m.in. o wnioskach i decyzjach z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo wodne, ustawy systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych itd.

Udostępnianie wskazanego dokumentu lub informacji podlega opłatom za wyszukanie, przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

W części dokumentów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska obowiązek informowania społeczeństwa jest realizowany poprzezkarty informacyjne udostępnione w MODULE F7

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi