Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogólne

TRANSPORT

ROLNICTWO

      5. Sprawozdanie RRW-2
      6. Ochrona zwierząt
 
 

ŚRODOWISKO

Opłaty za korzystanie ze środowiska

 1. EkoPłatnik
 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 3. Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska
 4. Udostępnianie informacji w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
 5. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska
 6. Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g

Gospodarka odpadami, produkty, opakowania

 1. Wykaz numerów telefonów
 2. Wykaz numerów rachunków bankowych
 3. Wpis do rejestru BDO
 4. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
 5. Opłata recyklingowa
 6. Sprawozdawczość w zakresie opakowań oraz opłata produktowa
 7. Sprawozdawczość w zakresie produktów (oleje, opony, smary) oraz opłata produktowa
 8. Baterie i akumulatory – obowiązki wynikające ustawy o bateriach i akumulatorach
 9. Sprzęt elektryczny i elektroniczny – obowiązki wynikające ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 10. Pojazdy wycofane z eksploatacji
 11. Ulgi w opłacie produktowej
 12. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 13. Zezwolenie na zbieranie odpadów
 14. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 15. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 16. Utrata statusu odpadów
 17. Zezwolenia na zbieranie odpadów zakaźnych
 18. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
 19. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
 20. Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
 21. Zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
 22. Decyzja na zamknięcie składowiska
 23. Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów
 24. Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 25. Informacja na temat sprawozdań o odpadach komunalnych
 26. Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 27. Azbest
 28. Produkty jednorazowego użytku, NOWE OBOWIĄZKI
 29. Produkty jednorazowego użytku - opłaty, sprawozdawczość

Ochrona środowiska

 1. Wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy w miastach na prawach powiatu

GEOLOGIA

GEODEZJA

 1. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania map, materiałów fogrametrycznych i teledetekcyjnych
 2. Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji
 3. Udzielanie ulg w spłacie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
 4. Zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

ZDROWIE

 1. Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 2. Prowadzenie pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu
 3. Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów
 4. Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy
 5. Przymus bezpośredni

 

TURYSTYKA. SPORT

 1. Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów oraz nadanie kategorii
 2. Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
 3. Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego
 4. Wydawanie upoważnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
 5. Nadanie Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla Turystyki"
 6. Wyróżnienia, nagrody indywidualne i zbiorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju kultury fizycznej i sportu

 

 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi