EkoPłatnik jest aplikacją za pomocą której podmioty korzystające ze środowiska mogą nieodpłatnie sporządzać wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

System ten pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się Podmiotom z obowiązku prawnego określonego art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym uniknąć sankcji finansowych określonych w/w ustawą.

EkoPlatnik

EkoPłatnik umożliwia:

  • wyliczenie wysokości opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych;
  • wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnej opłaty;
  • wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Pomoc w zakresie obsługi  EkoPłatnik można uzyskać pod numerem telefonu:  77 4412456 lub 77 4411563. Pomoc świadczy firma ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 W celu przesłania wykazu drogą elektroniczną wystarczy założyć profil zaufany na stronie internetowej EPUAP.gov.pl