Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Kontrole Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (IZ RPO) w roku 2024
lp.
Program operacyjny
Nr projektu
Beneficjent/podmiot kontrolowany
Tytuł projektu
Nazwa zamówienia/nr zamówienia
Wynik weryfikacji
Kwota korekty 
 
Organ kontrolujący
Dokument  kończący   kontrolę    
1 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego (znak sprawy: PCI-6DZP.410.75.2023.PR)

brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 91,05 KB)
RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji  Podkarpackie Centrum Innowacji  Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV (PCI-6DZP.410.69.2023.JB).  brak nieprawidłowości IZ RPO WP pobierz plik (PDF 90,83 KB)
3 RPO WP RPPK.01.02.00-18-002/16 Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Przeprowadzenie badania i sporządzenie raportu pn. „Oferta Instytucji Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorców województwa podkarpackiego (znak sprawy: OR-IV.272.2.19.2023) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 95,16 KB)
4 RPO WP RPPK.01.02.00-18-002/16 Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Dostawa artykułów promocyjnych (znak sprawy: OR-IV.272.2.24.2023) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 94,93 KB)
5 RPO WP RPPK.01.02.00-18-002/16 Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego

Organizacja i obsługa Podkarpackiego Forum Innowacji „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”
OR-IV.272.2.32.2023

brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 95,28 KB)
6 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: PCI-6DZP.410.66.2023.PR). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 129 KB)
7 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa mebli (PCI-6DZP.410.53.2023.JB). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 129 KB)
8 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji. Podkarpackie Centrum Innowacji. Dostawa oprogramowania (znak sprawy: PCI-6DZP.410.63.2023.PR). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 129 KB)
9 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji. Dostawa oprogramowania wraz z licencjami do modelowania typu NURBS (PCI-6DZP.410.72.2023.PR) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 129 KB)
10 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji.

Rozbudowa systemu kontroli dostępu (PCI-6DZP.410.60.2023.JB)

brak nieprawidłowośc  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 91,34 KB)
11 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji. Podkarpackie Centrum Innowacji. Dostawa wraz z montażem telebimu LED (PCI-6DZP.410.59.2023.JB) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 129 KB)
12 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji. Podkarpackie Centrum Innowacji.

Dostawa oprogramowania do hafciarki (PCI-6DZP.410.71.2023.PR).

brak nieprawidłowości IZ RPO WP  pobierz plik (PDF 90,64 KB)
13 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0001/20 Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020 Przeprowadzenia badania i opracowanie raportu pn. "Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu", ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00022450/01 z dnia 2021-03-24, ogłoszenie o wyniku postępowania 2021/BZP 00077925/01 z dnia 2021-06-10 – nr referencyjny OR-IV.272.2.5.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP

pobierz plik (PDF 64,86  KB)

14 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0004/19 Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027 1. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego”, ogłoszenie o zamówieniu 550649-N-2020 z dnia 2020-06-15, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510176789-N-2020 z dnia 2020 09 15 – nr referencyjny OR-IV.272.2.30.2020.
2. Wykonanie „Oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00106706 z dnia 2023-02-23, ogłoszenie o wyniku postępowania 2023/BZP 00212546/01 z dnia 2023-05-12 – nr referencyjny OR-IV.272.2.8.2023.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP

pobierz plik (PDF 65,74 KB)

15 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji. Podkarpackie Centrum Innowacji. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji (nr sprawy PCI-6DZP.410.42.2023.JB) W trakcie kontroli zamówienia ustalono pomniejszenie wydatków
kwalifikowanych wymierzone wg. stawki 25%. Wysokość pomniejszenia została wg wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 z późn. zm.)
Zamawiający naruszył art. 226 ust. 1 pkt 2 b i c w związku z art. 16 ustawy Pzp w związku z wyborem oferty, która nie spełniała warunków udziału w postępowaniu.
- IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi