Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 376/7508/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” realizowanego w 2022 roku.

W ramach konkursu łącznie złożonych zostało 85 Zgłoszeń, a ocenę formalną pozytywnie przeszło 79 z nich. Na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej, która przeprowadziła ocenę merytoryczną Zgłoszeń złożonych w ramach ww. konkursu, Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ostatecznej decyzji ws. wyboru 54 przedsięwzięć wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację.

Szczegółowe zestawienie podmiotów, których Zgłoszenia zostały wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do realizacji stanowi Załącznik Nr 1 do ww. uchwały.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała_w_sprawie_wyboru_zgłoszeń_2022.docx)Uchwała_w_sprawie_wyboru_zgłoszeń_2022.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski17 kB2022-04-06 13:262022-04-06 13:26
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_do_Uchwały_Nr_376_7508_22.docx)Załącznik_nr_1_do_Uchwały_Nr_376_7508_22.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski30 kB2022-04-06 13:262022-04-06 13:26
Pobierz plik (Załącznik_nr_2_do_Uchwały_Nr_376_7508_22.docx)Załącznik_nr_2_do_Uchwały_Nr_376_7508_22.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski24 kB2022-04-06 13:272022-04-06 13:27
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_do Uchwały_Nr_376_7508_22.docx)Załącznik_nr_3_do Uchwały_Nr_376_7508_22.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski14 kB2022-04-06 13:272022-04-06 13:27

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej informuje, że 2 lutego 2022 roku rozpocznie się nabór zgłoszeń do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest promowanie marki Województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa.

Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 20 kwietnia do 15 listopada 2022 r.
Wnioski będą przyjmowane do 15 lutego 2022 r. włącznie.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenia należy składać na specjalnym Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”) w wersji papierowej:

a. osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów

lub
b. przesłać na adres korespondencyjny j. w.

Za datę złożenia Zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzoną pieczęcią Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a nie datę stempla pocztowego.

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 11 kwietnia 2022 r.

Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem konkursu w ramach Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju (tj. ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej tym wirusem), podmiot musi wziąć pod uwagę związane z nią restrykcje, zakazy i ograniczenia, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom zadania oraz innym osobom zaangażowanym w realizację zadania. Wszystkie przedsięwzięcia muszą być realizowane w szczególności z uwzględnieniem aktualnych (na dzień organizacji przedsięwzięcia) przepisów prawa oraz wytycznych rządowych i sanitarnych. Z uwagi na fakt, iż sytuacja epidemiczna może ulegać zmianom, planując na etapie przygotowania Zgłoszenia formułę organizacji przedsięwzięć, rekomenduje się, aby Podmiot przyjął alternatywne formy, które będą możliwe do realizacji w różnych warunkach, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu i jakości przedsięwzięć. Zaplanowane koszty realizacji zadania muszą być adekwatne do formuły realizacji przedsięwzięć. Oferent odpowiada za realizację przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi właściwych organów, w tym ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ewentualnych uchybień, czy nieprawidłowości.

W sprawach związanych z Konkursem informacji można zasięgnąć pod następującymi numerami telefonów::
+48 17 747 66 11
+48 17 747 66 18
+48 17 747 66 19
+48 17 747 66 28

WAŻNE:
W stosunku do wcześniejszych edycji konkursu zarówno Regulamin konkursu, jak i załączniki uległy zmianie. Prosimy o posługiwanie się wyłącznie załączonymi poniżej plikami, w przeciwnym razie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane!

Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin_konkursu_Podkarpackie-przestrzeń_otwarta_2022.docx)Regulamin_konkursu_Podkarpackie-przestrzeń_otwarta_2022.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski53 kB2022-01-26 09:372022-01-27 09:29
Pobierz plik (Uchwała_ogłoszenie_konkursu_2022.docx)Uchwała_ogłoszenie_konkursu_2022.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski21 kB2022-01-26 09:382022-01-27 09:30
Pobierz plik (Uchwała_ogłoszenie_konkursu_2022.pdf)Uchwała_ogłoszenie_konkursu_2022.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski64 kB2022-01-26 09:382022-01-27 09:30
Pobierz plik (Zał._nr_1_-_Formularz_zgłoszeniowy_2022.docx)Zał._nr_1_-_Formularz_zgłoszeniowy_2022.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski45 kB2022-01-26 09:392022-01-27 09:31
Pobierz plik (Zał._nr_2_-_Wzór_Umowy_2022.docx)Zał._nr_2_-_Wzór_Umowy_2022.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski39 kB2022-01-26 09:392022-01-27 09:31
Pobierz plik (Zał._nr_3_-_Wzór_sprawozdania_2022.docx)Zał._nr_3_-_Wzór_sprawozdania_2022.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski29 kB2022-01-26 09:392022-01-27 09:32
Pobierz plik (Spis_sytemów_wystawienniczych_UMWP-1.pdf)Spis_sytemów_wystawienniczych_UMWP-1.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski201 kB2022-01-26 09:402022-01-27 09:32
Pobierz plik (Spis_sytemów_wystawienniczych_UMWP_2022.docx)Spis_sytemów_wystawienniczych_UMWP_2022.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski1877 kB2022-01-26 09:402022-01-27 09:32
Pobierz plik (Rewitalizacja_strategii_marki_woj._podkarpackiego.pdf)Rewitalizacja_strategii_marki_woj._podkarpackiego.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski5162 kB2022-01-26 09:412022-01-27 09:39

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi