Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 38/981/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” realizowanego w 2019 roku.
W ramach konkursu łącznie złożonych zostało 80 Zgłoszeń, a ocenę formalną pozytywnie przeszło 76 z nich.
Na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej, która przeprowadziła ocenę merytoryczną Zgłoszeń złożonych w ramach ww. konkursu, Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ostatecznej decyzji ws. wyboru 32 przedsięwzięć wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację.
Szczegółowe zestawienie podmiotów, których Zgłoszenia zostały wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do realizacji stanowi Załącznik Nr 1 do ww. uchwał.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego.pdf)Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski55 kB2019-04-24 10:242019-04-24 10:24
Pobierz plik (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski191 kB2019-04-24 10:242019-04-24 10:24
Pobierz plik (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski254 kB2019-04-24 10:242019-04-24 10:24
Pobierz plik (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski39 kB2019-04-24 10:252019-04-24 10:25

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej informuje, że 20 lutego 2019 roku rozpocznie się nabór Zgłoszeń do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest promowanie marki Województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa.

Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 15 maja do 15 listopada 2019 r.

Wnioski będą przyjmowane do 6 marca 2019 r. włącznie.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenia należy składać na specjalnym Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”) w wersji papierowej:

  1. osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:
    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
    Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
    al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów
    lub
  2. przesłać na adres korespondencyjny jw.

Za datę złożenia Zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzoną pieczęcią Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a nie datę stempla pocztowego.

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 30 kwietnia 2019 r.

Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem konkursu
w ramach Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

W sprawach związanych z Konkursem informacji można zasięgnąć pod następującymi numerami telefonów::  
+48 17 747 63 10
+48 17 747 66 11
+48 17 747 66 28

WAŻNE:
W stosunku do edycji 2018 zarówno Regulamin konkursu, jak i załączniki uległy zmianie.
Prosimy o posługiwanie się wyłącznie załączonymi poniżej plikami, w przeciwnym razie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane!

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu[PG] Krzysztof Zajączkowski61 kB2019-02-13 13:322019-02-13 13:32
Pobierz plik (Regulamin konkursu Podkarpackie - Przestrzeń Otwarta 2019.doc)Regulamin konkursu Podkarpackie - Przestrzeń Otwarta 2019.doc[PG] Krzysztof Zajączkowski157 kB2019-02-13 13:322019-02-13 13:32
Pobierz plik (Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 2019.doc)Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 2019.doc[PG] Krzysztof Zajączkowski142 kB2019-02-13 13:352019-02-13 13:35
Pobierz plik (Zał. nr 2 - Wzór Umowy 2019.doc)Zał. nr 2 - Wzór Umowy 2019.doc[PG] Krzysztof Zajączkowski88 kB2019-02-13 13:352019-02-13 13:35
Pobierz plik (Zał. nr 3 - Wzór sprawozdania 2019.doc)Zał. nr 3 - Wzór sprawozdania 2019.doc[PG] Krzysztof Zajączkowski79 kB2019-02-13 13:362019-02-13 13:36
Pobierz plik (Najczęściej zadawane pytania.docx)Najczęściej zadawane pytania.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski22 kB2019-02-13 13:362019-02-13 13:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 30.760.19.pdf)Uchwała Nr 30.760.19.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski65 kB2019-04-15 13:162019-04-15 13:16

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 428/8931/18 z dnia 9 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, realizowanego w 2018 roku.

W ramach konkursu łącznie złożonych zostało 97 ofert, a ocenę formalną pozytywnie przeszło 92 z nich. Na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej, która przeprowadziła ocenę merytoryczną ofert złożonych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał ostatecznej decyzji w sprawie wyboru 43 przedsięwzięć wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację.

Szczegółowe zestawienie podmiotów, których oferty zostały wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do realizacji znajduje się w Załączniku Nr 1 do wspomnianej Uchwały.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Zarządu Wojowództwa Podkarpackiego.pdf)Uchwała Zarządu Wojowództwa Podkarpackiego.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski790 kB2018-05-10 14:112018-05-10 14:11
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Uchwały.pdf)Załącznik nr 1 do Uchwały.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski2894 kB2018-05-10 14:122018-05-10 14:12

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru ofert do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2018 roku.


Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej informuje, że 13 marca 2018 roku rozpocznie się nabór wniosków do programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest budowanie marki Województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa.

Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 15 maja do 30 listopada 2018 r.

Wnioski będą przyjmowane do 27 marca 2018 r. włącznie. Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa.

Oferty należy składać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”):

1.    osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów

2.    przesłać na adres korespondencyjny j. w.

z dopiskiem:  Zgłoszenie do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” .

Za datę złożenia Zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzoną pieczęcią Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a nie datę stempla pocztowego.

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 11 maja 2018 r.

Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.
telefony kontaktowe:
+48 17 747 66 18
+48 17 747 66 19
+48 17 747 66 11
+48 17 747 66 28
+48 17 747 63 10

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin konkursu Podkarpackie - Przestrzeń Otwarta.doc)Regulamin konkursu Podkarpackie - Przestrzeń Otwarta.doc[PG] Krzysztof Zajączkowski153 kB2018-03-06 15:182018-03-06 15:18
Pobierz plik (uchwała.pdf)uchwała.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski534 kB2018-03-06 15:182018-03-06 15:18
Pobierz plik (Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.doc)Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.doc[PG] Krzysztof Zajączkowski87 kB2018-03-06 15:192018-03-06 15:19
Pobierz plik (Zał. nr 2 - Wzór Umowy.doc)Zał. nr 2 - Wzór Umowy.doc[PG] Krzysztof Zajączkowski86 kB2018-03-06 15:192018-03-06 15:19
Pobierz plik (Zał. nr 3 - Wzór sprawozdania.doc)Zał. nr 3 - Wzór sprawozdania.doc[PG] Krzysztof Zajączkowski74 kB2018-03-06 15:192018-03-06 15:19