Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Informacje o naborze

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej informuje, że 1 lutego 2023 roku rozpocznie się nabór zgłoszeń do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest promowanie marki Województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa.

Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 17 kwietnia do 15 listopada 2023 r.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski będą przyjmowane do 14 lutego 2023 r. włącznie.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenia należy składać na specjalnym Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”) w wersji papierowej:

 1. osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów
  lub
 2. przesłać na adres korespondencyjny j. w.

Za datę złożenia Zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzoną pieczęcią Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a nie datę stempla pocztowego.

UWAGA:

Zgłoszenia złożone przed 1 lutego 2023 r. oraz po 14 lutego 2023 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje dodatkowe

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 11 kwietnia 2023 r.

Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem konkursu w ramach Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

Podmiot realizujący działania musi wziąć pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz związane z nią restrykcje, zakazy i ograniczenia, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom zadania oraz innym osobom zaangażowanym w realizację zadania. Wszystkie przedsięwzięcia muszą być realizowane w szczególności z uwzględnieniem aktualnych (na dzień organizacji przedsięwzięcia) przepisów prawa oraz wytycznych rządowych i sanitarnych. Z uwagi na fakt, iż sytuacja epidemiczna może ulegać zmianom, planując na etapie przygotowania Zgłoszenia formułę organizacji przedsięwzięć, rekomenduje się, aby Podmiot przyjął alternatywne formy, które będą możliwe do realizacji w różnych warunkach, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu i jakości przedsięwzięć. Zaplanowane koszty realizacji zadania muszą być adekwatne do formuły realizacji przedsięwzięć. Oferent odpowiada za realizację przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi właściwych organów, w tym ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ewentualnych uchybień, czy nieprawidłowości.

W sprawach związanych z Konkursem, informacji można zasięgnąć pod następującymi numerami telefonów:

 • +48 17 747 66 11
 • +48 17 747 66 18
 • +48 17 747 66 19
 • +48 17 747 66 28

WAŻNE:

W stosunku do wcześniejszych edycji konkursu zarówno Regulamin konkursu, jak i załączniki uległy zmianie. Prosimy o posługiwanie się wyłącznie załączonymi poniżej plikami, w przeciwnym razie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane!

Realizując zadanie publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do pobrania:

Regulamin konkursu Podkarpackie przestrzeń otwarta (docx, 53.85 KB)

Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2023 roku (docx, 20.57 KB)
 2. Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2023 roku (pdf, 440.35 KB)
 3. Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 2023 (docx, 44.48 KB)
 4. Zał. nr 2 - Wzór Umowy 2023 (docx, 38.54 KB)
 5. Zał. nr 3 - Wzór sprawozdania 2023 (docx, 28.61 KB)
 6. Spis systemów wystawienniczych UMWP .(pdf, 807.87 KB)
 7. Spis systemów wystawienniczych UMWP 2023 (docx, 1.83 MB)
 8. Rewitalizacja strategii marki woj. podkarpackiego (docx, 3.52 MB)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi