http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR

|
[DT] Tomasz Barczak

 

Wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR(wzór wniosku do pobrania poniżej).

 

Koszt wydania wtórnika zaświadczenia ADR - 50,50 zł (pięćdziesiąt złotych i 50 groszy)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Nr: 18 1020 4391 0000 6802 0189 9467

PKO BP S.A.

W tytule opłaty należy napisać: Opłata za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR 

i wpisać za kogo jest ta wpłata. 

Potwierdzenie wpłaty za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR.

Dodatkowo należy wydrukować formularz zgłoszeniowy(plik zamieszczony poniżej), podpisać (w miejscu gdzie jest wytłuszczona ramka – nie wychodzić poza ramkę)  i uzupełnić  dane, które są w tym formularzu. Nakleić zdjęcie. Zdjęcie AKTUALNE (nie późniejsze niż 6 miesięcy od daty złożenia formularza), przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, kolorowe 35 X 45. Dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR.

Wniosek z prośbą o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR, wypełniony, podpisany  formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem oraz dowód wpłaty należy przesłać na ww. adres Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem na kopercie „dotyczy ADR” lub złożyć osobiście w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, na Kancelarii Ogólnej (parter) lub w sekretariacie Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (piętro III pok. 323) albo dostarczyć do pokoju 306.

 

Dane kontaktowe:

Tomasz Barczak

tel.: 17-747-66-39