Udzielanie ulg w spłacie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

 

 1. Umarzenie zobowiązań finansowych wobec budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na podstawie art. 12 ust. 16 i ust. 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego wraz z uzasadnieniem,
 • Wniosek płatnika z uzasadnieniem,
 • Kopia ostatecznej decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji.

 

Podstawa prawna:

 • art. 12 ust. 16 i ust. 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.)

 

 

2.  Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań finansowych wobec budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychna podstawie art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek płatnika z uzasadnieniem (wzór do pobrania poniżej),
 • Udokumentowanie uzasadnienia – podstawy zastosowania ulgi,
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (wzór do pobrania poniżej),
 • Kopia ostatecznej decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji

   

Podstawa prawna:

 • art. 22b ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909, ze zm.)
 • art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

 

 3.  Klauzula informacyjna - do pobrania poniżej

 

 


Dokumenty należy składać:

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

Osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wniosek_o_udzielenie_ulgi_w_spłacie_zobowiązań_wobec_Budżetu_Województwa.rtf)Wniosek_o_udzielenie_ulgi_w_spłacie_zobowiązań_wobec_Budżetu_Województwa.rtf[RG] Magdalena Ptak276 kB2013-07-24 12:422013-10-14 12:29
Pobierz plik (Oświadczenie_o_stanie_majątkowym.rtf)Oświadczenie_o_stanie_majątkowym.rtf[RG] Magdalena Ptak80 kB2013-07-24 12:432013-07-24 12:43
Pobierz plik (klauzula informacyjna umorzenia FB.docx)Klauzula informacyjna -udzilanie ulg na podstawie ustawy o finansach publicznych[RG] Magdalena Ptak14 kB2018-07-18 10:192018-07-18 10:19
Pobierz plik (klauzula informacyjna umorzenia OGR.docx)Klauzula informacyjna -ulgi na podst.ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych[RG] Magdalena Ptak14 kB2018-07-18 10:282018-07-18 10:28