Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Obowiązek uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów dotyczy zainteresowanego wydobyciem odpadów.

 1. Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów:
  z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,
 2. ze zwałowiska odpadów (tj. miejsca składowania odpadów przemysłowych, dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji o pozwoleniu na budowę),
  odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów, zgodnie z art. 144 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres składowiska odpadów albo lokalizację zwałowiska odpadów, którego wniosek dotyczy.

Do wniosku zainteresowany wydobyciem odpadów winien dołączać ekspertyzę dotyczącą wydobywania odpadów, która powinna obejmować w szczególności:

 1. rodzaj i szacunkową masę odpadów przewidzianych do wydobycia;
 2. techniczny sposób wydobywania odpadów;
 3. sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko;
 4. opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;
 5. opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych.

Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów podlega opłacie skarbowej w wysokości 500,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa: Wykaz numerów rachunków bankowych

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi