Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa


Aktualne numery rachunków bankowych

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Lp.

    Rodzaj operacji / Nazwa rachunku  

Numer rachunku

1.

Rachunek bieżący budżetu Województwa Podkarpackiego / ORGAN

59 1090 2750 0000 0001 4751 4375

2.

Wpłaty z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez UMWP / DOCHODY

83 1090 2750 0000 0001 4752 0733

3.

Wydatki i wpływy z tytułu zwrotu wydatków budżetowych realizowanych przez UMWP / WYDATKI

29 1090 2750 0000 0001 4752 0735

4.

Opłaty z tytułu  wyłączenia gruntów z produkcji rolnej / DOCHODY OGR

19 1090 2750 0000 0001 4752 0915

5.

Wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - Emisja, Odpady / FOŚIGW

05 1090 2750 0000 0001 4752 0779

6.

Opłata produktowa za produkty typu: oleje, preparaty smarowe i opny pneumatyczne

64 1090 2750 0000 0001 4752 0784

7.

Opłata produktowa za opakowania

21 1090 2750 0000 0001 4752 0782

8.

Publiczne kampanie edukacyjne za opakowania

75 1090 2750 0000 0001 4752 0780

9.

Baterie i akumulatory / BIA

32 1090 2750 0000 0001 4752 0778

10.

Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów / WYCINKA DRZEW

26 1090 2750 0000 0001 4752 0789

11.

Opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

96 1090 2750 0000 0001 4752 0790

12.

Opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących
z pojazdów wycofanych z eksploatacji

37 1090 2750 0000 0001 4752 0785

13.

 Opłata za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami (rejestr BDO) 

- opłata rejestrowa

- opłata roczna

91 1090 2750 0000 0001 4752 0783

14.

Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

53 1090 2750 0000 0001 4752 0788

15.

Zabezpieczenie finansowe (depozyt) na poczet przyszłej opłaty produktowej za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

11 1130 1105 0005 2014 1520 0058

16.

Organ Egzekucyjny

35 1090 2750 0000 0001 4752 0918

17.

Wpłaty z tytułu wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umowy i innych sum depozytowych / DEPOZYTY

49 1090 2750 0000 0001 4752 0763

18.

Zwroty środków dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów / STAŻE

03 1090 2750 0000 0001 4752 0912

19.

ZFŚS -   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

30 1090 2750 0000 0001 4752 0911

20.

Zwroty środków od Beneficjentów realizujących projekty RPO WP w ramach
perspektywy finansowej 2007-2013 / ZW RPO WP 2007-2013 RPO WP

55 1090 2750 0000 0001 4752 0849

21.

Zwroty środków od Beneficjentów realizujących projekty RPO WP w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020 / ZW RPO WP 2014-2020

98 1090 2750 0000 0001 4752 0851

22.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

89 1090 2750 0000 0001 4752 0916

Jednocześnie informujemy, ze opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa Nr rachunku: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.


 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi