Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Opis sprawy/zadania

Nadzór i ewidencja opłat eksploatacyjnych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1202) oraz kopie dowodów dokonanych wpłat.

Wniosek do pobrania

·         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. 2019 r., poz. 1202)

·         obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 wrzesnia 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r., poz. 927)

Opłaty

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym (półrocze). Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, w sposób określony poniżej:

I.      1.40 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, Bank Gospodarstwa Krajowego BGK Oddział w Warszawa

Nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

II.      2.60 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności objętej koncesją.

Opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę towarzyszącą ustala się jako iloczyn 50% stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym (półrocze).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska Oddział Geologii
ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Środowiska Oddział Geologii
ul. Lubelska 4
35-241 Rzeszów
lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Przedsiębiorca przedkłada organowi koncesyjnemu wymagane dokumenty w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza.

Podstawa prawna

·         art. 84 i art. 86 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868), obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu Przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r., poz. 927)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń określa wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża, albo w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata.

Jeżeli działalność objęta koncesją jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód tych gmin proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny na terenie danej gminy.

Status

Opublikował: Michał Herdzik
Zatwierdził:   Mariusz Rolek (14-07-2020r.)
 
 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi