Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zgodnie z art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (link do ustawy o odpadach)  „Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają:

 1. łącznie następujące warunki:
  1. przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
  2. istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
  3. przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
  4. zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
 2. szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach - w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.”

Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o których mowa powyżej  są odpadami.

Przedmiot lub substancja, które utraciły status odpadów, do czasu gdy są po raz pierwszy:

 1. używane - w przypadku gdy nie zostały wprowadzone do obrotu lub wprowadzane do obrotu lub
 2. wprowadzone do obrotu

- powinny spełniać warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w ust. 1.

Usankcjonowanie utraty statusu odpadów następuje w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów. Link do strony: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Przepisy określające szczegółowe warunki utraty statusu odpadów:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 201, str. 14).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 337, str. 31).

Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 94, str. 2).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2067).
 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

Wykaz numerów telefonów

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi