Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Obowiązek uzyskania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami dotyczy:

  1. kierowników spalarni lub współspalarni odpadów, w których termicznie są przekształcane odpady,
  2. kierowników składowisk odpadów,
  3. osób zarządzających obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Marszałek Województwa, w drodze egzaminu, stwierdza kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami:

  1. termiczne przekształcanie odpadów,
  2. składowanie odpadów,
  3. prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin przeprowadza się na wniosek zainteresowanego uzyskaniem stosownych kwalifikacji.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami winien spełniać wymagania art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i zawierać:

  1. imię i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. miejsce zamieszkania,
  4. wskazanie zakresu kwalifikacji, o jaki ubiega się wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

Opłata związana z przeprowadzeniem egzaminu wynosi 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku.

Opłata związana z wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, za ostatni kwartał poprzedzający datę założenia wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Opłatę uiszcza się przy odbiorze świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Opłatę za stwierdzenie kwalifikacji i wydanie świadectwa wnosi się na konto:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Santander Bank Polska S.A.
89 1090 2750 0000 0001 4752 0916

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

Wykaz numerów telefonów

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi