Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

WSTĘP 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2006 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. 
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: 

  • wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, 
  • wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków, 
  • przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, 
  • wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa, 
  • przychodów i rozchodów budżetu. 

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i zawiera zakres rzeczowy wykonanych zadań, objaśnienia do wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2006 r. przyjęty Uchwałą Nr XLIX/602/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 30 grudnia 2005 r. skorygowany Uchwałą Nr LIII/619/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2006 r. i Uchwałą Nr VIII/1739/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 marca 2006 r. wynosił: 

  • Plan dochodów 352.633.804,-zł 

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w 2005 r. 15.413.198,- zł 

  • Plan wydatków 501.268.226,-zł 
  • Planowany deficyt 164.047.620,-zł 
  • Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu 164.047.620,-zł 

w tym z tytułu: 

- pożyczki długoterminowej na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 138.557.715,-zł 
- kredytu długoterminowego krajowego 25.489.905,-zł 

• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.000.000,-zł 
• Plan rozchodów w kwocie 19.413.198,-zł

w tym z tytułu: 

- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 4.000.000,-zł 
- spłaty pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2005r. 15.413.198,-zł 

W trakcie 2006 r. następowały zmiany w planie dochodów i wydatków. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu przy akceptacji Komisji Budżetu i Finansów. 

Na dzień 31.12.2006 r. budżet Województwa Podkarpackiego na 2006 r. po zmianach wynosił: 

• Plan dochodów 491.616.438.,-zł 

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w 2005 r. 11.965.371,- zł 

• Plan wydatków 578.924.132,-zł 
• Planowany deficyt 99.273.065,-zł 
• Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu 99.273.065,-zł w tym z tytułu: 
- pożyczki długoterminowej na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 75.273.537,-zł 
- kredytu długoterminowego krajowego 20.602.415,-zł 
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.397.113,-zł 
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.800.000,-zł 
• Plan przychodów na udzielenie pożyczki Szpitalowi Wojewódzkiemu w Przemyślu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.000.000,-zł 
• Plan rozchodów 27.765.371,-zł 

w tym z tytułu: 
- spłaty pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2005 r. 11.965.371,-zł 
- udzielenia pożyczki Szpitalowi Wojewódzkiemu w Przemyślu 10.000.000,-zł 
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 5.800.000 ,-zł 

Budżet za 2006 r. został wykonany w 97,8 % w zakresie dochodów i 94,7 % w zakresie wydatków i wynosił: 
• Wykonanie dochodów 480.901.566,-zł 
• Wykonanie wydatków 548.511.912,-zł 
• Wykonanie przychodów 184.811.087,-zł 
w tym z tytułu: 
- zaciąganej pożyczki na prefinansowanie 144.877.842,-zł 
w tym: pożyczka krótkoterminowa 73.044.147,-zł 
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 19.933.245,-zł 
- kredytu długoterminowego krajowego 20.000.000,- zł 
• Wykonanie rozchodów 100.726.946 ,-zł 

w tym z tytułu: 
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 5.800.000,-zł 
- udzielonej pożyczki Szpitalowi Wojewódzkiemu w Przemyślu 10.000.000,-zł 
- spłaty pożyczki na prefinansowanie 84.926.946,-zł 
w tym: pożyczka krótkoterminowa 73.044.147 ,-zł 
Wynik po rozliczeniu roku 2006 – 16.473.795,- zł. 

Część tabelaryczna 

Część opisowa 

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i innych ulg w spłacie wierzytelności województwa podkarpackiego za 2006 rokWprowadził(a): 
Anna Zienkiewicz
tel.: 17 8536223
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi