Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

WSTĘP 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2007 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. 
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: 
 - wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, 
 - wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków, 
 - przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych   oraz funduszy celowych, 
 - wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa, 
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia źródeł dochodów w ramach poszczególnych działów i objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów. 


Budżet Województwa Podkarpackiego na 2007 r. przyjęty Uchwałą Nr VI/67/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w   Rzeszowie dnia 26 marca 2007 r. wynosił: 
• Plan dochodów - 462.367.301,-zł 
• Plan wydatków - 501.657.332,-zł 
• Planowany deficyt - 114.654.125,-zł 
• Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu - 114.654.125,-zł, w tym z tytułu: 
 - zaciąganego kredytu długoterminowego krajowego - 28.808.481,-zł 
 - zaciąganej pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 82.171.986,-zł 
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.673.658,-zł 
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 4.200.000,-zł, w tym z tytułu: 
 - spłat udzielonych pożyczek - 666.660,-zł 
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.533.340,-zł 
• Plan rozchodów - 79.564.094,-zł, w tym z tytułu: 
 - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych - 4.200.000,-zł 
 - spłaty pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w 2006r. - 75.364.094,-zł 

W trakcie 2007 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu przy akceptacji Komisji Budżetu i Finansów. 
Na dzień 31.12.2007 r. budżet po zmianach wynosił: 
• Plan dochodów - 565.472.068,-zł 
• Plan wydatków - 577.240.581,-zł 
• Planowany deficyt - 83.627.455,-zł 
• Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu - 83.627.455,-zł, w tym z tytułu: 
 - zaciąganego kredytu długoterminowego krajowego - 16.280.360,-zł 
 - zaciąganej pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 55.044.486,-zł 
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 10.996.342,-zł 
- spłat udzielonych pożyczek - 1.306.267,-zł 
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 4.200.000,-zł, z tytułu: 
 - spłat udzielonych pożyczek - 666.660,-zł 
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 3.533.340,-zł 
• Plan przychodów na sfinansowanie udzielonej pożyczki z budżetu województwa podkarpackiego z tytułu: 
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.800.000,-zł 
• Plan przychodów na spłatę pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu spłat udzielonych pożyczek - 27.073,-zł 
• Plan rozchodów - 77.886.015,-zł, w tym z tytułu: 
 - spłaty rat kredytów z lat ubiegłych - 4.200.000,-zł 
 - spłaty pożyczki na prefinansowanie - 71.886.015,-zł 
 - udzielenia pożyczki Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie (1.500.000,-zł) oraz Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu (300.000,-zł) - 1.800.000,-zł 

Budżet za 2007 r. został wykonany w 96,1% w zakresie dochodów i 88,9% w zakresie wydatków i wynosił: 
• Wykonanie dochodów - 543.650.100,-zł 
• Wykonanie wydatków - 513.451.380,-zł 
• Wykonanie przychodów - 92.340.797,-zł, w tym z tytułu: 
- zaciąganego kredytu długoterminowego krajowego - 3.000.000,-zł 
- zaciąganej pożyczki na prefinansowanie - 70.867.002,-zł, z tego pożyczka krótkoterminowa - 19.437.776,-zł 
- spłat udzielonych pożyczek - 2.000.000,-zł 
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 16.473.795,-zł 
• Wykonanie rozchodów - 95.085.358,-zł, w tym z tytułu: 
 - spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 4.200.000,-zł 
 - spłaty pożyczki na prefinansowanie - 89.085.358,-zł, z tego pożyczka krótkoterminowa - 19.437.776,-zł 
 - udzielonej pożyczki z budżetu województwa - 1.800.000,-zł, w tym: 
- Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie - 1.500.000,-zł 
- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu - 300.000,-zł 

Wynik po rozliczeniu roku 2007 r. - 27.454.159,-zł. 

Część tabelaryczna   .....więcej>

Część opisowa  .....więcej>

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i innych ulg w spłacie wierzytelności Województwa Podkarpackiego za 2007 rok  ...więcej>

Wprowadził(a): 
Anna Szynal
tel.: 17 8501742
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi