Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2009 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. 

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:
- wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, 
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków, 
- przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, 
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa. 
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia źródeł dochodów w ramach poszczególnych działów i objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2009 r. przyjęty Uchwałą Nr XXIX/522/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 22 grudnia 2008 r. wynosił:

 • Plan dochodów 1.387.556.594,- zł 
 • Plan wydatków 1.501.771.228,- zł
 • Planowany deficyt 114.214.634,- zł
 • Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu 
  budżetu województwa z tytułu zaciąganego kredytu 
  długoterminowego 114.214.634,-zł
 • Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych 
  zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
  kredytów długoterminowych 4.575.000,- zł 
  w tym z tytułu: 
  • spłat udzielonych pożyczek 2.358.000,- zł
  • kredytu długoterminowego 2.217.000,- zł
 • Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów 
  długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,- zł

W trakcie 2009 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu przy akceptacji Komisji Budżetu i Finansów. 
Na dzień 31.12.2009 r. budżet po zmianach wynosił:

 • Plan dochodów 1.067.150.164,- zł
 • Plan wydatków 1.193.629.313,- zł
 • Planowany deficyt 126.479.149,- zł
 • Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu: 
  •  wolnych środków jako 
   nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
   bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
   wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16.049.748,- zł 
  • emisji obligacji komunalnych 110.429.401,-zł
 • Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych 
  zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 4.575.000,- zł 
  w tym z tytułu: 
  • spłat udzielonych pożyczek 90.000,- zł 
  • emisji obligacji komunalnych 2.217.000,-zł 
  • wolnych środków jako 
   nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
   bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
   wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.268.000,-zł 
 • Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów z lat ubiegłych 4.575.000,- zł

Budżet za 2009 r. został wykonany w 98,2% w zakresie dochodów i 96,4% 
w zakresie wydatków i wynosił:

 • Wykonanie dochodów 1.048.121.462,- zł
 • Wykonanie wydatków 1.150.085.147,- zł
 • Wykonanie przychodów 112.407.748,- zł 
  w tym z tytułu:
  • spłat udzielonych pożyczek 90.000,- zł
  • emisji obligacji komunalnych 94.000.000,-zł
  • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 
   na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
   terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 
   z lat ubiegłych 18.317.748,- zł
 • Wykonanie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów 
  zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,- zł

Wynik po rozliczeniu roku 2009 r. + 5.869.063,- zł

 
Autor opracowania:
Anna Szynal 
tel.: (017) 850 1742 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

Wprowadził(a): 
Karol Tworz
tel.: 17 8676952
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi