Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1. Przyjecie protokolow z XV i XVI sesji Sejmiku Woj. Podkarpackiego..pdf)1. Przyjecie protokolow z XV i XVI sesji Sejmiku Woj. Podkarpackiego..pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:032020-02-10 10:03
Pobierz plik (2. Wniosek kOMISJI rolnictwa, rozwoju obszarow wiejskich i ochrony srodowiska do)2. Wniosek kOMISJI rolnictwa, rozwoju obszarow wiejskich i ochrony srodowiska do[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:042020-02-10 10:04
Pobierz plik (3. Wniosek komisji rozwoju regionalnego dot. przeznaczenia kwoty 500 tys. zl na )3. Wniosek komisji rozwoju regionalnego dot. przeznaczenia kwoty 500 tys. zl na [KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:042020-02-10 10:04
Pobierz plik (4. Wniosek komisji gospodarki i infrastruktury dot. wyszczegolnienia zadania rem)4. Wniosek komisji gospodarki i infrastruktury dot. wyszczegolnienia zadania rem[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:042020-02-10 10:04
Pobierz plik (5. W spr. budzetu Woj. Podkarpackiego na 2020 r. wraz z autopoprawkami..pdf)5. W spr. budzetu Woj. Podkarpackiego na 2020 r. wraz z autopoprawkami..pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:052020-02-10 10:05
Pobierz plik (6. W spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Woj. Podkarpackiego na lat)6. W spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Woj. Podkarpackiego na lat[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:062020-02-10 10:06
Pobierz plik (7. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podkarpackiego dla Gminy K)7. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podkarpackiego dla Gminy K[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:062020-02-10 10:06
Pobierz plik (8. W spr. zmiany uchwaly Nr LXII_986_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 29.10)8. W spr. zmiany uchwaly Nr LXII_986_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 29.10[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:072020-02-10 10:07
Pobierz plik (9. W spr.  stanowiska w sprawie upamietnienia 38 rocznicy wprowadzenia stanu woj)9. W spr. stanowiska w sprawie upamietnienia 38 rocznicy wprowadzenia stanu woj[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:072020-02-10 10:07
Pobierz plik (10. Podjecie uchwaly Sejmiku Woj. Podkarpackiego w sprawie zmian w skladzie osob)10. Podjecie uchwaly Sejmiku Woj. Podkarpackiego w sprawie zmian w skladzie osob[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:072020-02-10 10:07
Pobierz plik (11. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z czlonkostwa w komisji rewizyjnej.pdf)11. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z czlonkostwa w komisji rewizyjnej.pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:072020-02-10 10:07
Pobierz plik (12. Wybor czlonka komisji rewizyjnej (Andrzej Cwierz).pdf)12. Wybor czlonka komisji rewizyjnej (Andrzej Cwierz).pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:072020-02-10 10:07
Pobierz plik (13. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z funkcji przewodniczacej komisji edukacj)13. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z funkcji przewodniczacej komisji edukacj[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:082020-02-10 10:08
Pobierz plik (14. Wybor Anny Huk na czlonka komisji edukacji.pdf)14. Wybor Anny Huk na czlonka komisji edukacji.pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:082020-02-10 10:08
Pobierz plik (15. Wybor przewodniczacego komisji edukacji (Bogdan Romaniuk).pdf)15. Wybor przewodniczacego komisji edukacji (Bogdan Romaniuk).pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:092020-02-10 10:09
Pobierz plik (16. Przyjecie rezygnacji Pana Bogdana Romaniuka z funkcji przewodniczacego komis)16. Przyjecie rezygnacji Pana Bogdana Romaniuka z funkcji przewodniczacego komis[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:102020-02-10 10:10
Pobierz plik (17. Wybror na czlonka komisji radnego Bogdana Romaniuka.pdf)17. Wybror na czlonka komisji radnego Bogdana Romaniuka.pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:112020-02-10 10:11
Pobierz plik (18. Wybor przesodniczacego komisji bezpieczenstwa (Andrzej Cwierz).pdf)18. Wybor przesodniczacego komisji bezpieczenstwa (Andrzej Cwierz).pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:112020-02-10 10:11
Pobierz plik (19. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z czlonkostwa komisji skarg wioskow i pet)19. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z czlonkostwa komisji skarg wioskow i pet[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:112020-02-10 10:11
Pobierz plik (20. Wybor sekretarza komisji skarg, wnioskow i petycji (Monika Brewczak).pdf)20. Wybor sekretarza komisji skarg, wnioskow i petycji (Monika Brewczak).pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:112020-02-10 10:11
Pobierz plik (21. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Budzetu, Mienia i Finansow Sejmiku )21. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Budzetu, Mienia i Finansow Sejmiku [KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:112020-02-10 10:11
Pobierz plik (22. W spr. wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Grebow..pdf)22. W spr. wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Grebow..pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:132020-02-10 10:13
Pobierz plik (23.W spr. okreslenia ogolnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi )23.W spr. okreslenia ogolnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi [KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:132020-02-10 10:13
Pobierz plik (24. W spr. uchylenia Uchwaly Nr LIX_949_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 27)24. W spr. uchylenia Uchwaly Nr LIX_949_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 27[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:132020-02-10 10:13
Pobierz plik (25. W spr. zmiany uchwaly w sprawie wyrazenia woli przystapienia do realizacji z)25. W spr. zmiany uchwaly w sprawie wyrazenia woli przystapienia do realizacji z[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:462020-02-10 10:46
Pobierz plik (26. W spr. ustalenia stawek oplat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowe)26. W spr. ustalenia stawek oplat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowe[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:462020-02-10 10:46
Pobierz plik (27. W spr. zmiany wykazu miejscowosci polozonych na terenach podgorskich i gorsk)27. W spr. zmiany wykazu miejscowosci polozonych na terenach podgorskich i gorsk[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:512020-02-10 10:51
Pobierz plik (29. W spr. odwolania przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela ze skladu )29. W spr. odwolania przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela ze skladu [KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:522020-02-10 10:52
Pobierz plik (30. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela do skladu Rad)30. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela do skladu Rad[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:522020-02-10 10:52
Pobierz plik (32. W spr. zmian w budzecie Woj. Podkarpackiego na 2019 rok + autopoprawka.pdf)32. W spr. zmian w budzecie Woj. Podkarpackiego na 2019 rok + autopoprawka.pdf[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:532020-02-10 10:53
Pobierz plik (33. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woj. Podkarpackiego na lata)33. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woj. Podkarpackiego na lata[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:532020-02-10 10:53
Pobierz plik (34. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla)34. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:532020-02-10 10:53
Pobierz plik (35. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowi)35. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowi[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:542020-02-10 10:54
Pobierz plik (36. W spr. zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 2 im. Sw. Jadw)36. W spr. zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 2 im. Sw. Jadw[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:542020-02-10 10:54
Pobierz plik (37. Podjecie uchwaly Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planow pracy komisji stalyc)37. Podjecie uchwaly Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planow pracy komisji stalyc[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:542020-02-10 10:54
Pobierz plik (38. Podjecie uchwaly Sejmiku w sprawie przyjecia Planu Pracy Sejmiku na 2020 r..)38. Podjecie uchwaly Sejmiku w sprawie przyjecia Planu Pracy Sejmiku na 2020 r..[KS] Monika Homa11 kB2020-02-10 10:542020-02-10 10:54

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi