KLUBY RADNYCH

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.

Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

Wykaz klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

1. Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
2. Klub Radnych "Polskie Stronnictwo Ludowe"
3. Klub Radnych "Platforma Obywatelska"
4. Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej"
5. Klub Radnych  " Prawica Rzeczypospolitej"

Skład osobowy klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

Klub Radnych "PiS"
 
1.   Czesław Łączak   - Przewodniczący Klubu
2.   Władysław Turek - Sekretarz Klubu
3.    Stanisław Bartnik  - Skarbnik
4.    Stanisław Bajda
5.    Lidia Błądek
6.    Jarosław Brenkacz
7.    Jan Burek 
8.    Wojciech Buczak
9.    Janusz Ciółkowski
10.  Ewa Draus
11.  Fryderyk Kapinos
12.  Lucjan Kuźniar
13.  Mieczysław Miazga
14.  Tadeusz Pióro
 
Klub Radnych "PSL"
 
1. Mariusz Kawa            - Przewodniczący Klubu
2. Władysław Stępień     - Sekretarz
3. Stanisław Bartman
4. Dariusz Sobieraj
5. Jan Tarapata
 
Klub Radnych "PO"
 
1. Teresa Kubas-Hul                     - Przewodnicząca Klubu
2. Jerzy Borcz
3. Zygmunt Cholewiński
4. Maciej Lewicki
5. Sławomir Miklicz
6. Zdzisław Nowakowski
 
Klub Radnych "SLD"
 
1. Bronisław Tofil          - Przewodniczący Klubu
2. Anna Kowalska     
3. Edward Brzostowski
4. Janusz Konieczny
 
Klub Radnych "PR"  
 
1. Tadeusz Majchrowicz       - Przewodniczący Klubu
2. Janusz Magoń                 - Wiceprzewodniczący Klubu
3. Bogdan Romaniuk