Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: OS-III.7244.47.2020.AH