Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014  r., poz. 868)w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 17-19 maja 2018 r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich

...

Ogłoszenie z dnia 7 marca 2018 r., znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów

TERMIN EGZAMINU
• 17 maja 2018 r. (czwartek) – część teoretyczna
• 18 - 19 maja 2018 r. (piątek, sobota) – część praktyczna

W związku z brakiem zgłoszeń – egzamin z języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek planowany na 27 października 2017 r. NIE odbędzie się.

Ogłoszenie z dnia 11 września 2017 r., znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW