Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Termin składania ofert: 14-03-2013 Sekretarka (1 etat)
Miejsce pracy: Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruksela
Ogłoszono dnia: 28-02-2013
Nr ogłoszenia: 1/2013
Id ogłoszenia: B-1
Zlecenie: Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
 
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie;
  2. Wykształcenie wyższe;
  3. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
  5. Nieposzlakowana opinia;
  6. Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka francuskiego w mowie i w piśmie;

Wymagania dodatkowe:

  1. Wiedza na temat funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i samorządu w Polsce;
  2. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarskim lub asystenckim;
  3. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, w szczególności w Brukseli;
  4. Wiedza na temat Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pełna obsługa sekretariatu;
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • wspieranie pracy Koordynatora Domu Polski Wschodniej w czynnościach administracyjnych;
 • zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej, głównie poprzez notowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji;
 • przyjmowanie interesantów;
 • organizacja logistyczna wydarzeń;
 • przygotowywanie materiałów księgowych.

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny w języku polskim wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku;
 2. Życiorys zawodowy w formacie Europass – w języku polskim;
 3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie;
 4. Referencje, opinie;
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, o które kandydat się ubiega;
 6. Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

IV. Termin, sposób i miejsce:

Termin: 14-03-2013

Sposób: Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli    
Avenue de Tervueren 48    
1040 Bruksela
   
z dopiskiem „Konkurs – Biuro w Brukseli”

V. Informacje dodatkowe Aplikacje, które wpłyną do Biura Regionalnego w Brukseli po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Znajomość języka będzie sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.    
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej.    
Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi