Przygotowanie:

Joanna Placek - główny specjalista, tel. 17 850 1797
Marcin Skawiński - podinspektor, tel. 17 747 6569

Oddział sprawozdawczości budżetowej
Departament Budżetu i Finansów
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie