Załacznik do Uchwały Nr 27/388/03
Zarzadu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 25 marca 2003 r.

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2002 r. składa 
się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

  • wykonania planu dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia,
  • wykonania planu wydatków według działów, rozdziałów i rodzaju wydatków,
  • przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków 
    specjalnych i funduszy celowych,
  • wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej 
    wykonanych przez samorząd województwa.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmujących rzeczowy zakres wykonywanych zadań. Zawiera objaśnienia do wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych.


Część opisowa

Część tabelaryczna

Zestawienie wykonania dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia)  

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2002 roku wykonywanych porzez samorząd województwa 

Fundusze celowe 

Gospodarstwa pomocnicze 

Środki specjalne 

Zestawienie wykonania wydatków samorządu województwa za 2002 rok (wg działów, rozdziałów i rodzajów wydatków) 

Wydatki 

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonaniu budżetu województwa podkarpackiego za 2002 rok 

Udział poszczególnych grup wydatków w wykonaniu budżetu województwa podkarpackiego za 2002 rok 

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych za 2002 rokWprowadził(a): 
Anna Zienkiewicz
tel.: 17 8536223
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec