Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2017 r.