Załączniki:
Pobierz plik (Wstęp.docx)Wstęp.docx88 kB
Pobierz plik (wydatki OPISÓWKA za 2018.docx)część opisowa801 kB
Pobierz plik (Tabelki i załączniki 2018.xlsx)część tabelaryczna354 kB