Informację przygotował:

Oddział sprawozdawczości budżetowej
Departament Budżetu i Finansów
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
tel. 17 850 17 97