Udzielone poręczenia i gwarancje w 2005 r.

W 2005 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do kwoty 650.000,- zł dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

Udzielone poręczenia i gwarancje w 2006 r. 

W 2006 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do kwoty 2.802.786,31,- zł dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Udzielone poręczenia i gwarancje w 2007r.
 
W 2007 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do kwoty 36.773.446,- zł dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Poręczenia krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,- zł dla Wojewódzkiego Szpitala im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, oraz kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 600.000,- zł dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu.
Łącznie poręczenie wynosi 38.373.446,- zł.
 
Udzielone poręczenia i gwarancje w 2008 r. 

W 2008 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do kwoty 9.755.170,- zł dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. 
Poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do kwoty 35.924.535,- zł dla Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. 
Łącznie poręczenie wynosi 45.679.705,- zł.

 
Udzielone poręczenia i gwarancje w 2009 r.
 
W 2009 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego nie udzielił żadnego poręczenia kretytu.
 
Udzielone poręczenia i gwarancje w 2010 r.
 
W 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do kwoty 14.543.603;zł dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 
 
Poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do kwoty 3.232.525; zł dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zoffi z Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
Łącznie poręczenie wynosi 17.776.128; zł 
 
Udzielone poręczenia i gwarancje w 2011 r. 
W roku 2011 Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do kwoty 2.258.075,- zł dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamojskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 
Udzielone poręczenia i gwarancje w 2012 r.
W roku 2012 Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia kredytu rewolwingowego wraz z odsetkami do kwoty 396.855,00 zł zaciąganego przez Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.  w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Udzielone poręczenia i gwarancje w 2013 r.

W roku 2013 Zarząd Województwa podkarpackiego udzielił poręczenia pożyczki długoterminowej wraz z odsetkami zaciąganej przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do kwoty 954.815 zł z przeznaczeniem na zakup mammografu cyfrowego.

Udzielone poręczenia i gwarancje w 2017 r.

W roku 2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił:

1) poręczenia kredytu zaciągniętego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych do kwoty 5.000.000,- zł. 

2) poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego zaciąganego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań do kwoty 97.125.010,- zł. 

3) poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego zaciągniętego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań do kwoty 184.807.302,- zł. 

Udzielone poręczenia i gwarancje w 2018 r.

W 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia na kwotę 7.500.000,-zł dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 

Udzielone poręczenia i gwarancje w 2019r.

W roku 2019 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił:

- poręczenia kredytu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na kwotę 973.519,00 zł.

- poręczenia kredytu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na kwotę 2.804.170,00 zł.

 

Udzielone poręczenia i gwarancje w 2020r.

W 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił poręczenia na kwotę 93 000 006,00,- zł dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.