epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Adres ESP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
na Platformie ePUAP :  

/podkarpackie/SkrytkaESP
/podkarpackie/skrytka

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (epuap.gov.pl). Po zalogowaniu się do systemu, należy wpisać w oknie wyszukiwania znajdującym się na ekranie strony głównej nazwę: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W miarę wpisywania kolejnych znaków system uruchamia mechanizm podpowiedzi pasujących do fragmentu wpisywanego tekstu. W celu uzyskania bezpośredniego przekierowania do strony zawierającej profil urzędu z danymi teleadresowymi, należy wpisać pełną nazwę instytucji z pominięciem wyników wyszukiwania wyświetlanych w kolorze czarnym.

Instrukcja użytkownika ePUAP
Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (7.30 -15.30) do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes, lub podpisem zaufanym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: doc, docx, gif, jpg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, txt, xls, xlsx, xml.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.