Załączniki:
Pobierz plik (1. Wprowadzenie do porzadku obrad proj. uchwaly w spr. prowadzenia jako wspolnej)1. Wprowadzenie do porzadku obrad proj. uchwaly w spr. prowadzenia jako wspolnej11 kB
Pobierz plik (2. Wprowadzenie do porzadku obrad proj. uchwaly w spr. zmiany uchwaly nr XXXI_55)2. Wprowadzenie do porzadku obrad proj. uchwaly w spr. zmiany uchwaly nr XXXI_5511 kB
Pobierz plik (3. Wprowadzenie do porzadku obrad autopoprawek w spr.  zmian w budzecie Woj.  Po)3. Wprowadzenie do porzadku obrad autopoprawek w spr. zmian w budzecie Woj. Po11 kB
Pobierz plik (4. Wprowadzenie do porzadku obrad autopoprawek w spr. zmian w WPF na lata 2018-2)4. Wprowadzenie do porzadku obrad autopoprawek w spr. zmian w WPF na lata 2018-211 kB
Pobierz plik (5. Przyjecie protokolow I i II sesji Sejmiku Woj. Podkarpackiego..pdf)5. Przyjecie protokolow I i II sesji Sejmiku Woj. Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (6. W spr.  powolania skladu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Woj. Podkarpack)6. W spr. powolania skladu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Woj. Podkarpack11 kB
Pobierz plik (7. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale Nr I_6_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z)7. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale Nr I_6_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z11 kB
Pobierz plik (8. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale Nr I_10_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego )8. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale Nr I_10_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego 11 kB
Pobierz plik (9. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale Nr I_11_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego )9. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale Nr I_11_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego 11 kB
Pobierz plik (10. W spr. zmiany uchwały nr XXII39316 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 25.04.)10. W spr. zmiany uchwały nr XXII39316 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 25.04.53 kB
Pobierz plik (11. W spr. wyrazenia zgody na zbycie przez Wojewodztwo Podkarpackie udzialow w P)11. W spr. wyrazenia zgody na zbycie przez Wojewodztwo Podkarpackie udzialow w P11 kB
Pobierz plik (12. W spr. wyrazenia zgody na zbycie udzialu Woj.  Podkarpackiego w Spolce AMTS )12. W spr. wyrazenia zgody na zbycie udzialu Woj. Podkarpackiego w Spolce AMTS 11 kB
Pobierz plik (13. W spr. zmian w budzecie Woj.  Podkarpackiego na 2018 r. + AUTOPOPRAWKI..pdf)13. W spr. zmian w budzecie Woj. Podkarpackiego na 2018 r. + AUTOPOPRAWKI..pdf11 kB
Pobierz plik (14. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woj.  Podkarpackiego na lat)14. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woj. Podkarpackiego na lat11 kB
Pobierz plik (15. W spr. powierzenia zadan z zakresu prowadzenia wspolnego przedstawicielstwa )15. W spr. powierzenia zadan z zakresu prowadzenia wspolnego przedstawicielstwa 47 kB
Pobierz plik (16. W spr. przyjecia projektu zmian w statucie Wojewodzkiej i Miejskiej Bibliote)16. W spr. przyjecia projektu zmian w statucie Wojewodzkiej i Miejskiej Bibliote11 kB
Pobierz plik (17. W spr. przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Sejmiku Woj. Pod)17. W spr. przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Sejmiku Woj. Pod0 kB
Pobierz plik (18. W spr. przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Sejmiku Woj. Pod)18. W spr. przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Sejmiku Woj. Pod11 kB
Pobierz plik (19. W spr. przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Sejmiku Woj. Pod)19. W spr. przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Sejmiku Woj. Pod11 kB
Pobierz plik (20. W spr. prowadzenia jako wspolnej instytucji Muzeum Narodowego Ziemi Przemysk)20. W spr. prowadzenia jako wspolnej instytucji Muzeum Narodowego Ziemi Przemysk11 kB
Pobierz plik (21. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_552_17 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 5.01)21. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_552_17 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 5.0111 kB