Załączniki:
Pobierz plik (1. Przyjecie protokolu IV sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf)1. Przyjecie protokolu IV sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (2. W spr. nadania Pani Alicji Haszczak Odznaki Honorowej „Zasluzony dla Wojewodz)2. W spr. nadania Pani Alicji Haszczak Odznaki Honorowej „Zasluzony dla Wojewodz11 kB
Pobierz plik (3. W spr. powolania skladu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Wojewodztwa Podk)3. W spr. powolania skladu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Wojewodztwa Podk11 kB
Pobierz plik (4. W spr. udzielenia w 2019 roku z Budżetu Woj. Podkarpackiego dotacji dla Woj..)4. W spr. udzielenia w 2019 roku z Budżetu Woj. Podkarpackiego dotacji dla Woj..52 kB
Pobierz plik (5. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 rok..pdf)5. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 rok..pdf11 kB
Pobierz plik (6. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego n)6. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego n11 kB
Pobierz plik (7. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Doroslyc)7. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Doroslyc11 kB
Pobierz plik (8. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Doroslyc)8. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Doroslyc11 kB
Pobierz plik (9. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Doroslyc)9. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Doroslyc11 kB
Pobierz plik (10. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Dorosly)10. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Dorosly11 kB
Pobierz plik (11. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Dorosly)11. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Dorosly11 kB
Pobierz plik (12. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Dorosly)12. W spr. zamiaru likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej dla Dorosly11 kB
Pobierz plik (13. W spr. odwolania przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela ze skladu )13. W spr. odwolania przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela ze skladu 11 kB
Pobierz plik (14. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela do skladu Rad)14. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela do skladu Rad11 kB
Pobierz plik (15. W spr. wskazania przez Sejmik Woj. Podkarpackiego kandydata do Rady Podkarpa)15. W spr. wskazania przez Sejmik Woj. Podkarpackiego kandydata do Rady Podkarpa11 kB
Pobierz plik (16. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawicieli do skladu Rad)16. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawicieli do skladu Rad11 kB
Pobierz plik (17. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawicieli do skladu Rad)17. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawicieli do skladu Rad11 kB
Pobierz plik (18. W spr. wyrazenia woli przystapienia do realizacji projektu pn. Wsparcie styp)18. W spr. wyrazenia woli przystapienia do realizacji projektu pn. Wsparcie styp11 kB
Pobierz plik (19. W spr. wyrazenia woli przystapienia do realizacji projektu pn. Wsparcie styp)19. W spr. wyrazenia woli przystapienia do realizacji projektu pn. Wsparcie styp11 kB
Pobierz plik (20. W spr. określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym ucznio)20. W spr. określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym ucznio52 kB
Pobierz plik (21. W spr. określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym ucznio)21. W spr. określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym ucznio53 kB
Pobierz plik (22. W spr. wyrażenia woli realizacji projektu pozakonkursowego.pdf)22. W spr. wyrażenia woli realizacji projektu pozakonkursowego.pdf52 kB
Pobierz plik (23. W spr. okreslenia ogolnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi)23. W spr. okreslenia ogolnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi11 kB
Pobierz plik (24. W spr. zatwierdzenia planow pracy komisji stalych Sejmiku Wojewodztwa Podkar)24. W spr. zatwierdzenia planow pracy komisji stalych Sejmiku Wojewodztwa Podkar11 kB
Pobierz plik (25. W spr. trybu rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji dotyczacych zadan lub d)25. W spr. trybu rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji dotyczacych zadan lub d11 kB
Pobierz plik (26. W spr. wyrazenia woli przystapienia Woj. Podkarpackiego - ROPS w Rzeszowie j)26. W spr. wyrazenia woli przystapienia Woj. Podkarpackiego - ROPS w Rzeszowie j53 kB
Pobierz plik (27. W spr. rozpatrzenia petycji dotyczacej „wprowadzenia mechanizmow zapobiegaja)27. W spr. rozpatrzenia petycji dotyczacej „wprowadzenia mechanizmow zapobiegaja11 kB