Załączniki:
Pobierz plik (3. Wprowadzenie  do porzadku obrad informacji o przebiegu wykonania planow finan)3. Wprowadzenie do porzadku obrad informacji o przebiegu wykonania planow finan11 kB
Pobierz plik (4. Wprowadzenie  do porzadku obrad autopoprawek do projektu uchwaly w sprawie zm)4. Wprowadzenie do porzadku obrad autopoprawek do projektu uchwaly w sprawie zm11 kB
Pobierz plik (5. Wprowadzenie  do porzadku obrad autopoprawek do projektu uchwaly w sprawie zm)5. Wprowadzenie do porzadku obrad autopoprawek do projektu uchwaly w sprawie zm11 kB
Pobierz plik (6. Przyjecie protokolu V sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf)6. Przyjecie protokolu V sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (7. W spr. powolania skladu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Wojewodztwa Podk)7. W spr. powolania skladu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Wojewodztwa Podk11 kB
Pobierz plik (8. Wybo zastepcow komisji rewizyjnej.pdf)8. Wybo zastepcow komisji rewizyjnej.pdf11 kB
Pobierz plik (9. Wybor sekretarza komisji rewizyjnej.pdf)9. Wybor sekretarza komisji rewizyjnej.pdf11 kB
Pobierz plik (10. Wybor czlonkow komisji rewizyjnej.pdf)10. Wybor czlonkow komisji rewizyjnej.pdf11 kB
Pobierz plik (11. W spr. zmiany Statutu Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf)11. W spr. zmiany Statutu Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (12. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego dla)12. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego dla11 kB
Pobierz plik (14. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r. + AUTOPOPRAWKI)14. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r. + AUTOPOPRAWKI11 kB
Pobierz plik (15. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego )15. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego 11 kB
Pobierz plik (16. W spr. zmian w statucie Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rze)16. W spr. zmian w statucie Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rze11 kB
Pobierz plik (18. W spr. rozwiazania Medyczno-Spolecznego Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ust)18. W spr. rozwiazania Medyczno-Spolecznego Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ust11 kB
Pobierz plik (19. W spr. woli przekazania do prowadzenia Powiatowi Lancuckiemu Medycznej Szkol)19. W spr. woli przekazania do prowadzenia Powiatowi Lancuckiemu Medycznej Szkol11 kB
Pobierz plik (21. W spr. nadania Statutu Zespolowi Karpackich Parkow Krajobrazowych w Krosnie.)21. W spr. nadania Statutu Zespolowi Karpackich Parkow Krajobrazowych w Krosnie.11 kB
Pobierz plik (22. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_551_17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dn)22. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_551_17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dn11 kB
Pobierz plik (23. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_551_17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dn)23. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_551_17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dn11 kB
Pobierz plik (24. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_552_17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dn)24. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_552_17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dn11 kB
Pobierz plik (1. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sp)1. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sp53 kB
Pobierz plik (13. W spr. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pozakonku)13. W spr. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pozakonku53 kB
Pobierz plik (17. W spr. określenia zadań Samorządu Woj. Podkarpackiego finansowanych ze środk)17. W spr. określenia zadań Samorządu Woj. Podkarpackiego finansowanych ze środk53 kB
Pobierz plik (2.Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia.pdf)2.Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia.pdf53 kB
Pobierz plik (20. W spr. przystąpienia Woj. Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Zwiększ)20. W spr. przystąpienia Woj. Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Zwiększ53 kB