Załączniki:
Pobierz plik (1. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. informacji dot. projektu budowa podmiejsk)1. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. informacji dot. projektu budowa podmiejsk11 kB
Pobierz plik (2. Przyjecie protokolu VI sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf)2. Przyjecie protokolu VI sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (3. W spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Debickiego na realizacje inwe)3. W spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Debickiego na realizacje inwe11 kB
Pobierz plik (4. W spr. udzielenia pomocy finansowej dla Partnerow Projektu PSIP na realizacje)4. W spr. udzielenia pomocy finansowej dla Partnerow Projektu PSIP na realizacje11 kB
Pobierz plik (5. W spr. zmiany uchwały nr LV90618 z dnia 25.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody )5. W spr. zmiany uchwały nr LV90618 z dnia 25.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody 54 kB
Pobierz plik (6. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 rok..pdf)6. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 rok..pdf11 kB
Pobierz plik (7. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego n)7. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego n11 kB
Pobierz plik (8. W spr. ustalenia maksymalnej wysokosci pozyczki udzielanej w roku budzetowym )8. W spr. ustalenia maksymalnej wysokosci pozyczki udzielanej w roku budzetowym 11 kB
Pobierz plik (9. W spr. wyrazenia woli podjecia wspolpracy miedzyregionalnej miedzy Wojewodztw)9. W spr. wyrazenia woli podjecia wspolpracy miedzyregionalnej miedzy Wojewodztw11 kB
Pobierz plik (10. W spr. wyrazenia woli przystapienia do realizacji projektu pn. „English4You”)10. W spr. wyrazenia woli przystapienia do realizacji projektu pn. „English4You”11 kB
Pobierz plik (11. W spr. wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - ROPS w Rzes)11. W spr. wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - ROPS w Rzes53 kB
Pobierz plik (12. W spr. zwrotu darowizny nieruchomosci polozonej w Jaroslawiu..pdf)12. W spr. zwrotu darowizny nieruchomosci polozonej w Jaroslawiu..pdf11 kB
Pobierz plik (13. W spr. wyrazenia zgody na dokonanie darowizny udzialow w nieruchomosciach po)13. W spr. wyrazenia zgody na dokonanie darowizny udzialow w nieruchomosciach po11 kB
Pobierz plik (14. W spr. zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 2 im. Sw. Jadw)14. W spr. zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 2 im. Sw. Jadw11 kB
Pobierz plik (15. W spr. zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespolu Opieki Zd)15. W spr. zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespolu Opieki Zd11 kB
Pobierz plik (16. W spr. nadania Statutu Wojewodzkiemu Zespolowi Specjalistycznemu w Rzeszowie)16. W spr. nadania Statutu Wojewodzkiemu Zespolowi Specjalistycznemu w Rzeszowie11 kB
Pobierz plik (17. W spr. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Woj. Pod)17. W spr. przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Woj. Pod52 kB
Pobierz plik (18. W spr. przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Sejmiku Wojewodz)18. W spr. przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Sejmiku Wojewodz11 kB