Załączniki:
Pobierz plik (1. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. W spr. powolania skladu osobowego Komisj)1. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. W spr. powolania skladu osobowego Komisj11 kB
Pobierz plik (2. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. W spr. powolania skladu osobowego Komisj)2. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. W spr. powolania skladu osobowego Komisj11 kB
Pobierz plik (3. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. Informacja Wojewody Podkarpackiego w spra)3. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. Informacja Wojewody Podkarpackiego w spra11 kB
Pobierz plik (5. Przyjecie protokolu VII sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf)5. Przyjecie protokolu VII sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (4. Wprowadzenie do porządku obrad pkt. W spr. stanowiska Sejmiku Województwa.pdf)4. Wprowadzenie do porządku obrad pkt. W spr. stanowiska Sejmiku Województwa.pdf53 kB
Pobierz plik (6. Wybor przewodniczacego komisji karpackiej.pdf)6. Wybor przewodniczacego komisji karpackiej.pdf11 kB
Pobierz plik (7. Wybor skladu Komisji Karpackiej.pdf)7. Wybor skladu Komisji Karpackiej.pdf11 kB
Pobierz plik (8. Wybor przewodniczacego Komisji Lacznosci z Polakami za granica..pdf)8. Wybor przewodniczacego Komisji Lacznosci z Polakami za granica..pdf11 kB
Pobierz plik (9. Wybor skladu Komisji Lacznosci z Polakami za granica..pdf)9. Wybor skladu Komisji Lacznosci z Polakami za granica..pdf11 kB
Pobierz plik (10. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego dl)10. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego dl11 kB
Pobierz plik (11. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego dl)11. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego dl11 kB
Pobierz plik (12. W spr. udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Prog)12. W spr. udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Prog11 kB
Pobierz plik (13. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r. +AUTOPOPRAWKI)13. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r. +AUTOPOPRAWKI11 kB
Pobierz plik (14. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego)14. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego11 kB
Pobierz plik (15. W spr. wyrazenia woli przystapienia do realizacji projektu partnerskiego pr)15. W spr. wyrazenia woli przystapienia do realizacji projektu partnerskiego pr11 kB
Pobierz plik (16. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_552_17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z d)16. W spr. zmiany Uchwaly Nr XXXI_552_17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z d11 kB
Pobierz plik (17. W spr. zmiany Uchwały Nr VI9819 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 25.03.201)17. W spr. zmiany Uchwały Nr VI9819 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 25.03.20153 kB
Pobierz plik (18. W spr. zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LIII89418 z dnia)18. W spr. zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LIII89418 z dnia53 kB
Pobierz plik (19. W spr. wyrazenia zgody na oddanie w najem czesci nieruchomosci przez Wojewo)19. W spr. wyrazenia zgody na oddanie w najem czesci nieruchomosci przez Wojewo11 kB
Pobierz plik (20. W spr. warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opła)20. W spr. warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opła52 kB
Pobierz plik (21. W spr. okreslenia szczegolowych zasad i trybu wystepowania przez mieszkanco)21. W spr. okreslenia szczegolowych zasad i trybu wystepowania przez mieszkanco11 kB
Pobierz plik (22. W spr. zmiany uchwaly w sprawie Programu i szczegolowych warunkow wspierani)22. W spr. zmiany uchwaly w sprawie Programu i szczegolowych warunkow wspierani11 kB
Pobierz plik (23. W spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób)23. W spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób54 kB
Pobierz plik (24. W spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub rob)24. W spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub rob11 kB
Pobierz plik (25. W spr. stanowiska Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazajacego sprzeciw )25. W spr. stanowiska Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazajacego sprzeciw 12 kB