Załączniki:
Pobierz plik (1. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. zmieniajace Uchwale Nr VI_98_19 Sejmiku z)1. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. zmieniajace Uchwale Nr VI_98_19 Sejmiku z11 kB
Pobierz plik (2. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. autopoprawki II do zmian w budzecie.pdf)2. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. autopoprawki II do zmian w budzecie.pdf11 kB
Pobierz plik (3. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. autopoprawkiu II do zmian w WPF'ie.pdf)3. Wprowadzenie do porzadku obrad pkt. autopoprawkiu II do zmian w WPF'ie.pdf11 kB
Pobierz plik (4. Przyjecie protokolow z XII i XIII sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..p)4. Przyjecie protokolow z XII i XIII sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..p11 kB
Pobierz plik (5. W spr. nadania Panu Zdzislawowi Banatowi Odznaki Honorowej „Zasluzony dla Wo)5. W spr. nadania Panu Zdzislawowi Banatowi Odznaki Honorowej „Zasluzony dla Wo11 kB
Pobierz plik (6. W spr. nadania Panu Bogdanowi Rzoncy Odznaki Honorowej „Zasluzony dla Wojewo)6. W spr. nadania Panu Bogdanowi Rzoncy Odznaki Honorowej „Zasluzony dla Wojewo11 kB
Pobierz plik (7. W spr. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie U)7. W spr. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie U53 kB
Pobierz plik (8. W spr. wyrazenia zgody Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regio)8. W spr. wyrazenia zgody Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regio11 kB
Pobierz plik (9. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnow)9. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnow11 kB
Pobierz plik (10. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r. + AUTOPOPRAWK)10. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r. + AUTOPOPRAWK11 kB
Pobierz plik (11. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego)11. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego11 kB
Pobierz plik (12. W spr. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Woj..p)12. W spr. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Woj..p52 kB
Pobierz plik (13. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawicieli do skladu Ra)13. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawicieli do skladu Ra11 kB
Pobierz plik (14. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Budzetu, Mienia i Finansow Sejmiku)14. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Budzetu, Mienia i Finansow Sejmiku11 kB
Pobierz plik (15. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycz)15. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycz11 kB
Pobierz plik (16. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Lacznosci z Polakami  za Granica )16. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Lacznosci z Polakami za Granica 11 kB
Pobierz plik (17. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji Sejmiku )17. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji Sejmiku 11 kB
Pobierz plik (18. W spr. programu wspolpracy Samorzadu Woj. Podkarpackiego z organizacjami po)18. W spr. programu wspolpracy Samorzadu Woj. Podkarpackiego z organizacjami po11 kB
Pobierz plik (19. W spr. ustalenia maksymalnej wysokosci pozyczki udzielanej w roku budzetowy)19. W spr. ustalenia maksymalnej wysokosci pozyczki udzielanej w roku budzetowy11 kB
Pobierz plik (20. W spr. zmiany uchwaly w sprawie warunkow i trybu wspierania rozwoju sportu )20. W spr. zmiany uchwaly w sprawie warunkow i trybu wspierania rozwoju sportu 11 kB
Pobierz plik (21. W spr. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego)21. W spr. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego53 kB
Pobierz plik (22. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela do skladu Ra)22. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela do skladu Ra11 kB
Pobierz plik (23. W spr. rozpatrzenia skargi na dzialania Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego.)23. W spr. rozpatrzenia skargi na dzialania Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego.11 kB