Załączniki:
Pobierz plik (1. Wprowadzenie do porzadku - Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na )1. Wprowadzenie do porzadku - Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na 11 kB
Pobierz plik (2.  Wprowadzenie do porzadku - Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na)2. Wprowadzenie do porzadku - Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na11 kB
Pobierz plik (3. Przyjecie protokolow z IX i X sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf)3. Przyjecie protokolow z IX i X sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII10719 Sejmiku Woj. Podk. z dn)4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII10719 Sejmiku Woj. Podk. z dn54 kB
Pobierz plik (5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na pra)5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na pra52 kB
Pobierz plik (6. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly nr L_824_18 Sejmiku Wojewodztwa Pod)6. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly nr L_824_18 Sejmiku Wojewodztwa Pod11 kB
Pobierz plik (7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII12719 Sejmiku Województwa.pd)7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII12719 Sejmiku Województwa.pd53 kB
Pobierz plik (8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI9819 Sejmiku Województwa.pdf)8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI9819 Sejmiku Województwa.pdf53 kB
Pobierz plik (9. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podk. )9. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podk. 11 kB
Pobierz plik (10. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podk.)10. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podk.11 kB
Pobierz plik (11. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podk.)11. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podk.11 kB
Pobierz plik (12. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podk.)12. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podk.11 kB
Pobierz plik (13. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Woj. Podk. na 2019 r. +AUTOPOPRA)13. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Woj. Podk. na 2019 r. +AUTOPOPRA11 kB
Pobierz plik (14. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woj. Po)14. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woj. Po11 kB
Pobierz plik (15. Podjecie uchwaly w sprawie zaciagniecia I transzy pozyczki dlugoterminowej z)15. Podjecie uchwaly w sprawie zaciagniecia I transzy pozyczki dlugoterminowej z11 kB
Pobierz plik (16. wybor przewodniczacego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dy)16. wybor przewodniczacego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dy11 kB
Pobierz plik (17. sklada komisji konkursowej na dyr.pdf)17. sklada komisji konkursowej na dyr.pdf11 kB
Pobierz plik (18. Podjecie uchwaly w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia )18. Podjecie uchwaly w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia 11 kB
Pobierz plik (19.  Podjecie uchwaly w sprawie odwolania przez Sejmik Woj. Podk. przedstawiciel)19. Podjecie uchwaly w sprawie odwolania przez Sejmik Woj. Podk. przedstawiciel11 kB
Pobierz plik (20. Podjecie uchwaly w sprawie wyboru przez Sejmik Woj. Podk. przedstawiciela do)20. Podjecie uchwaly w sprawie wyboru przez Sejmik Woj. Podk. przedstawiciela do11 kB
Pobierz plik (21. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w Statucie Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii)21. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w Statucie Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii11 kB
Pobierz plik (22. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej)22. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej11 kB
Pobierz plik (23. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej)23. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej11 kB
Pobierz plik (24. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej)24. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej11 kB
Pobierz plik (25. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej)25. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej11 kB
Pobierz plik (26. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej)26. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej11 kB
Pobierz plik (27. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej)27. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej11 kB
Pobierz plik (28. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej)28. Podjecie uchwaly w sprawie likwidacji Policealnej Szkoly Medyczno-Spolecznej11 kB
Pobierz plik (29. Podjecie uchwaly w sprawie ustanowienia nagrod Marszalka Wojewodztwa Podkarp)29. Podjecie uchwaly w sprawie ustanowienia nagrod Marszalka Wojewodztwa Podkarp11 kB
Pobierz plik (30. Podjecie uchwaly w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo)30. Podjecie uchwaly w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo11 kB
Pobierz plik (31. Podjecie uchwaly w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego)31. Podjecie uchwaly w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego11 kB
Pobierz plik (32.  Podjecie uchwaly w sprawie nadania Panu Edwardowi Kazimierskiemu Odznaki Ho)32. Podjecie uchwaly w sprawie nadania Panu Edwardowi Kazimierskiemu Odznaki Ho11 kB
Pobierz plik (33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projek)33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projek52 kB
Pobierz plik (34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projek)34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projek52 kB
Pobierz plik (35. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu )35. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu 11 kB
Pobierz plik (36. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplat)36. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplat11 kB
Pobierz plik (37. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz G)37. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz G11 kB
Pobierz plik (38. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetarg)38. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetarg11 kB
Pobierz plik (39. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetarg)39. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetarg11 kB
Pobierz plik (40. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Marszalka Wojewo)40. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Marszalka Wojewo11 kB
Pobierz plik (41. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Podkarpackiego Z)41. Podjecie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Podkarpackiego Z11 kB