Załączniki:
Pobierz plik (1. Przyjecie protokolu III sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf)1. Przyjecie protokolu III sesji Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (2. W spr. przyjecia stanowiska Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego w zwiazku z )2. W spr. przyjecia stanowiska Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego w zwiazku z 11 kB
Pobierz plik (3. W spr. ogloszenia przez Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego roku 2019 na Podka)3. W spr. ogloszenia przez Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego roku 2019 na Podka11 kB
Pobierz plik (4. W spr. przyjecia projektu uchwaly w sprawie zmiany Statutu Wojewodztwa Podka)4. W spr. przyjecia projektu uchwaly w sprawie zmiany Statutu Wojewodztwa Podka11 kB
Pobierz plik (5. W spr. udzielenia Gminie Radymno pomocy finansowej..pdf)5. W spr. udzielenia Gminie Radymno pomocy finansowej..pdf11 kB
Pobierz plik (6. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego dla)6. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego dla11 kB
Pobierz plik (7. wniosek radnego Krzysztofa Fereta dotyczacy ustalenia planu dotacji celowej )7. wniosek radnego Krzysztofa Fereta dotyczacy ustalenia planu dotacji celowej 11 kB
Pobierz plik (8. wniosek radnego Krzysztofa Fereta dotyczacy ustalenia planu dotacji celowej w)8. wniosek radnego Krzysztofa Fereta dotyczacy ustalenia planu dotacji celowej w11 kB
Pobierz plik (9. wniosek radnego Jana Tarapaty dotyczacy zwiekszenia srodkow o kwote 2.000.000)9. wniosek radnego Jana Tarapaty dotyczacy zwiekszenia srodkow o kwote 2.000.00011 kB
Pobierz plik (11. W spr. budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami.)11. W spr. budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami.11 kB
Pobierz plik (12. W spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa Podkarpackie)12. W spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa Podkarpackie11 kB
Pobierz plik (13. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r..pdf)13. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r..pdf11 kB
Pobierz plik (14. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r..pdf)14. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r..pdf11 kB
Pobierz plik (15. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r..pdf)15. W spr. zmian w budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 r..pdf11 kB
Pobierz plik (16. W spr. okreslenia dochodow gromadzonych przez wojewodzkie oswiatowe jednost)16. W spr. okreslenia dochodow gromadzonych przez wojewodzkie oswiatowe jednost11 kB
Pobierz plik (18. W spr. okreslenia szczegolowych wymogow dotyczacych opracowania Raportu o s)18. W spr. okreslenia szczegolowych wymogow dotyczacych opracowania Raportu o s11 kB
Pobierz plik (19. W spr. zamiaru likwidacji Medyczno-Spolecznego Centrum Ksztalcenia Zawodowe)19. W spr. zamiaru likwidacji Medyczno-Spolecznego Centrum Ksztalcenia Zawodowe11 kB
Pobierz plik (20. W spr. przyjecia planu pracy Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 rok)20. W spr. przyjecia planu pracy Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego na 2019 rok11 kB
Pobierz plik (21. W spr. wskazania przedstawiciela Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego do skla)21. W spr. wskazania przedstawiciela Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego do skla11 kB