Załączniki:
Pobierz plik (1. Przyjecie protokolow z XV i XVI sesji Sejmiku Woj. Podkarpackiego..pdf)1. Przyjecie protokolow z XV i XVI sesji Sejmiku Woj. Podkarpackiego..pdf11 kB
Pobierz plik (2. Wniosek kOMISJI rolnictwa, rozwoju obszarow wiejskich i ochrony srodowiska do)2. Wniosek kOMISJI rolnictwa, rozwoju obszarow wiejskich i ochrony srodowiska do11 kB
Pobierz plik (3. Wniosek komisji rozwoju regionalnego dot. przeznaczenia kwoty 500 tys. zl na )3. Wniosek komisji rozwoju regionalnego dot. przeznaczenia kwoty 500 tys. zl na 11 kB
Pobierz plik (4. Wniosek komisji gospodarki i infrastruktury dot. wyszczegolnienia zadania rem)4. Wniosek komisji gospodarki i infrastruktury dot. wyszczegolnienia zadania rem11 kB
Pobierz plik (5. W spr. budzetu Woj. Podkarpackiego na 2020 r. wraz z autopoprawkami..pdf)5. W spr. budzetu Woj. Podkarpackiego na 2020 r. wraz z autopoprawkami..pdf11 kB
Pobierz plik (6. W spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Woj. Podkarpackiego na lat)6. W spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Woj. Podkarpackiego na lat11 kB
Pobierz plik (7. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podkarpackiego dla Gminy K)7. W spr. udzielenia pomocy finansowej z budzetu Woj. Podkarpackiego dla Gminy K11 kB
Pobierz plik (8. W spr. zmiany uchwaly Nr LXII_986_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 29.10)8. W spr. zmiany uchwaly Nr LXII_986_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 29.1011 kB
Pobierz plik (9. W spr.  stanowiska w sprawie upamietnienia 38 rocznicy wprowadzenia stanu woj)9. W spr. stanowiska w sprawie upamietnienia 38 rocznicy wprowadzenia stanu woj11 kB
Pobierz plik (10. Podjecie uchwaly Sejmiku Woj. Podkarpackiego w sprawie zmian w skladzie osob)10. Podjecie uchwaly Sejmiku Woj. Podkarpackiego w sprawie zmian w skladzie osob11 kB
Pobierz plik (11. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z czlonkostwa w komisji rewizyjnej.pdf)11. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z czlonkostwa w komisji rewizyjnej.pdf11 kB
Pobierz plik (12. Wybor czlonka komisji rewizyjnej (Andrzej Cwierz).pdf)12. Wybor czlonka komisji rewizyjnej (Andrzej Cwierz).pdf11 kB
Pobierz plik (13. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z funkcji przewodniczacej komisji edukacj)13. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z funkcji przewodniczacej komisji edukacj11 kB
Pobierz plik (14. Wybor Anny Huk na czlonka komisji edukacji.pdf)14. Wybor Anny Huk na czlonka komisji edukacji.pdf11 kB
Pobierz plik (15. Wybor przewodniczacego komisji edukacji (Bogdan Romaniuk).pdf)15. Wybor przewodniczacego komisji edukacji (Bogdan Romaniuk).pdf11 kB
Pobierz plik (16. Przyjecie rezygnacji Pana Bogdana Romaniuka z funkcji przewodniczacego komis)16. Przyjecie rezygnacji Pana Bogdana Romaniuka z funkcji przewodniczacego komis11 kB
Pobierz plik (17. Wybror na czlonka komisji radnego Bogdana Romaniuka.pdf)17. Wybror na czlonka komisji radnego Bogdana Romaniuka.pdf11 kB
Pobierz plik (18. Wybor przesodniczacego komisji bezpieczenstwa (Andrzej Cwierz).pdf)18. Wybor przesodniczacego komisji bezpieczenstwa (Andrzej Cwierz).pdf11 kB
Pobierz plik (19. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z czlonkostwa komisji skarg wioskow i pet)19. Przyjecie rezygnacji Pani Anny Huk z czlonkostwa komisji skarg wioskow i pet11 kB
Pobierz plik (20. Wybor sekretarza komisji skarg, wnioskow i petycji (Monika Brewczak).pdf)20. Wybor sekretarza komisji skarg, wnioskow i petycji (Monika Brewczak).pdf11 kB
Pobierz plik (21. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Budzetu, Mienia i Finansow Sejmiku )21. W spr. zmian w skladzie osobowym Komisji Budzetu, Mienia i Finansow Sejmiku 11 kB
Pobierz plik (22. W spr. wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Grebow..pdf)22. W spr. wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Grebow..pdf11 kB
Pobierz plik (23.W spr. okreslenia ogolnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi )23.W spr. okreslenia ogolnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi 11 kB
Pobierz plik (24. W spr. uchylenia Uchwaly Nr LIX_949_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 27)24. W spr. uchylenia Uchwaly Nr LIX_949_18 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 2711 kB
Pobierz plik (25. W spr. zmiany uchwaly w sprawie wyrazenia woli przystapienia do realizacji z)25. W spr. zmiany uchwaly w sprawie wyrazenia woli przystapienia do realizacji z11 kB
Pobierz plik (26. W spr. ustalenia stawek oplat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowe)26. W spr. ustalenia stawek oplat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowe11 kB
Pobierz plik (27. W spr. zmiany wykazu miejscowosci polozonych na terenach podgorskich i gorsk)27. W spr. zmiany wykazu miejscowosci polozonych na terenach podgorskich i gorsk11 kB
Pobierz plik (29. W spr. odwolania przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela ze skladu )29. W spr. odwolania przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela ze skladu 11 kB
Pobierz plik (30. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela do skladu Rad)30. W spr. wyboru przez Sejmik Woj. Podkarpackiego przedstawiciela do skladu Rad11 kB
Pobierz plik (32. W spr. zmian w budzecie Woj. Podkarpackiego na 2019 rok + autopoprawka.pdf)32. W spr. zmian w budzecie Woj. Podkarpackiego na 2019 rok + autopoprawka.pdf11 kB
Pobierz plik (33. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woj. Podkarpackiego na lata)33. W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Woj. Podkarpackiego na lata11 kB
Pobierz plik (34. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla)34. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla11 kB
Pobierz plik (35. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowi)35. W spr. zmian w Statucie Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowi11 kB
Pobierz plik (36. W spr. zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 2 im. Sw. Jadw)36. W spr. zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 2 im. Sw. Jadw11 kB
Pobierz plik (37. Podjecie uchwaly Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planow pracy komisji stalyc)37. Podjecie uchwaly Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planow pracy komisji stalyc11 kB
Pobierz plik (38. Podjecie uchwaly Sejmiku w sprawie przyjecia Planu Pracy Sejmiku na 2020 r..)38. Podjecie uchwaly Sejmiku w sprawie przyjecia Planu Pracy Sejmiku na 2020 r..11 kB