Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów

Wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów

Wykaz prowadzony jest na podstawie art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1610).