Z chwilą uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z załącznikami oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ( Uchwała Sejmiku  Województwa Podkarpackiego NR XXXVI/584/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,) utraciła moc uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami 2022. Nadal pozostaje jednak w mocy załącznik nr 4 zatytułowany: Wskazanie miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów. Załącznik ten dodany został na mocy uchwały nr VI/104/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019r.

Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w spr. uchwalenia WPGO.pdf)Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w spr. uchwalenia WPGO[OS] Bogusław Kielar341 kB2018-06-21 11:432018-06-21 11:43
Pobierz plik (Plan inwestycjny zał. nr 1.docx)Plan inwestycyjny zał. nr 1[OS] Bogusław Kielar136 kB2018-07-18 09:572018-07-18 09:57
Pobierz plik (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w spr. wykonania  WPGO.pdf)Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w spr. wykonania WPGO[OS] Bogusław Kielar2207 kB2018-06-21 11:412018-06-21 11:41
Pobierz plik (1zm. uchwaly.pdf)Uchwała SWP zmieniająca Uchw. w spr. wyk. WPGO (1 zmiana)[OS] Bogusław Kielar2148 kB2018-06-21 11:282018-06-21 11:28
Pobierz plik (2zm.uchwaly.pdf)Uchwała SWP zmieniająca Uchw. w spr. wyk. WPGO (2 zmiana)[OS] Bogusław Kielar2164 kB2018-06-21 11:302018-06-21 11:30
Pobierz plik (Uchwała SWP w spr.wyk. WPGO (3 zmiana).pdf)Uchwała SWP zmieniająca Uchw. w spr. wyk. WPGO (3 zmiana)[OS] Bogusław Kielar1880 kB2018-07-18 10:062018-07-18 10:06
Pobierz plik (Uchwała SWP zmieniająca Uchw.w spr.wyk. WPGO (4 zmiana).pdf)Uchwała SWP zmieniająca Uchw. w spr. wyk. WPGO (4 zmiana)[OS] Bogusław Kielar2147 kB2018-09-19 08:432018-09-19 08:43
Pobierz plik (Uchwała SWP zmieniająca Uchw. w spr. wyk. WPGO (5 zmiana).pdf)Uchwała SWP zmieniająca Uchw. w spr. wyk. WPGO (5 zmiana)[OS] Bogusław Kielar2325 kB2018-11-14 12:432018-11-14 12:43
Pobierz plik (PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI.pdf)Obwieszczenie o uchwaleniu Planu Gospodarki Odpadami[OS] Michał Herdzik524 kB2017-06-19 09:372017-06-20 09:35
Pobierz plik (Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.pdf)Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa PodkarpackiegoBIP23142 kB2017-01-25 14:212017-06-19 09:43
Pobierz plik (podsumowanie-zał. nr 2 do WPGO.docx)Podsumowanie - zał. nr 2BIP280 kB2017-01-25 14:222017-06-19 09:41
Pobierz plik (Wykaz podmiotów-załącznik nr 3 do WPGO.docx)Wykaz podmiotów-załącznik nr 3 do WPGOBIP2960 kB2017-01-25 14:222017-06-19 09:41
Pobierz plik (Podsumowanie WPGO.pdf)Podsumowanie WPGOBIP27794 kB2017-01-25 14:222017-06-29 11:22
Pobierz plik (Uzasadnienie do WPGO.pdf)Uzasadnienie do WPGOBIP2486 kB2017-01-25 14:232017-06-29 11:22
Pobierz plik (Prognoza oddziaływania WPGO na środowisko (003).docx)Prognoza oddziaływania WPGO na środowisko[OS] Michał Herdzik193 kB2017-06-19 09:402017-06-19 09:42