Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2012 – 2017.