Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.5.1.2017.GJ.17 z dnia 24.10.2017 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oraz modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej

Załączniki:
Pobierz plik (doc02484120171031110018.pdf)obwieszczenie440 kB