Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu" wraz z Planem Działań Krótkoterminowych" przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXX/544/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu" wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, opublikowaną w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 9 stycznia 2017r., pod poz. 74.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uchwała POP podkarpacka.pdf)Uchwała Nr XXX/544/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego[OS] Michał Herdzik955 kB2017-01-27 13:512017-01-27 13:51
Pobierz plik (Program ochrony powietrza_podkarpacka.pdf)Załącznik do uchwały - POP dla strefy podkarpackiej[OS] Michał Herdzik10239 kB2017-01-27 13:522017-01-27 13:52
Pobierz plik (Odniesienie do uwag po konsultacjach s podkarpacka.xlsx)Odniesienie do uwag po konsultacjach[OS] Michał Herdzik67 kB2017-02-10 12:022017-02-10 12:02