Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych – PROJEKT (luty 2020).

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Projekt uchwały - strefa miasto Rzeszów.pdf)Projekt Uchwały Sejmiku[OS] Michał Herdzik133 kB2020-02-27 12:392020-02-28 08:52
Pobierz plik (POP_miasto_rzeszów_za2018_012020.pdf)Projekt POP - miasto Rzeszów[OS] Michał Herdzik6629 kB2020-02-24 10:582020-02-27 12:39
Pobierz plik (Odniesienie do uwag po konsultacjach - marzec 2020.pdf)Odniesienie do uwag po konsultacjach[OS] Michał Herdzik504 kB2020-10-02 14:432020-10-02 14:43