Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Działań Krótkoterminowych – PROJEKT (luty 2020)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Projekt uchwały - strefa podkarpacka.pdf)Projekt Uchwały Sejmiku[OS] Michał Herdzik171 kB2020-02-27 12:382020-02-28 08:51
Pobierz plik (POP_strefa_podkarpacka_za2018_012020.pdf)Projekt POP - strefa podkarpacka[OS] Michał Herdzik27187 kB2020-02-24 11:112020-02-27 12:19
Pobierz plik (Odniesienie do uwag po konsultacjach - marzec 2020r_.pdf)Odniesienie do uwag po konsultacjach[OS] Michał Herdzik1112 kB2020-10-02 14:592020-10-02 14:59