Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Działań Krótkoterminowych – PROJEKT (czerwiec 2020)

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Projekt uchwały sejmiku ws. pop -  strefa podkarpacka.pdf)Projekt uchwały sejmiku ws. pop - strefa podkarpacka.pdf[OS] Paweł Chałupnik215 kB2020-06-30 09:572020-06-30 09:57
Pobierz plik (Projekt POP_strefa_podkarpacka_za2018_062020.pdf)Projekt POP_strefa_podkarpacka_za2018_062020.pdf[OS] Paweł Chałupnik27533 kB2020-06-30 09:572020-06-30 09:57
Pobierz plik (Odniensienie do uwag po konsultacjach - lipiec 2020r_.pdf)Odniesienie do uwag po konsultacjach[OS] Michał Herdzik1199 kB2020-10-02 15:002020-10-02 15:00