http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu - instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

|
[OS] Michał Herdzik

 

Załączniki:
Pobierz plik (1.raf_ekologia_sp._z_o.o._pozwolenie_zintergowane.pdf)Pozwolenie zintegrowane457 kB
Pobierz plik (2.zal.1_odpady_do_unieszkodliwienia.pdf)Załącznik nr 1 do pozwolenia zintegrowanego196 kB
Pobierz plik (3.zal.2_odpady_wytwarzane.pdf)Załącznik nr 2 do pozwolenia zintegrowanego123 kB
Pobierz plik (4.zal.3_odpady_do_odzysku.pdf)Załącznik nr 3 do pozwolenia zintegrowanego114 kB
Pobierz plik (5.zal.4_zbieranie_i_transport.pdf)Załącznik nr 4 do pozwolenia zintegrowanego418 kB
Pobierz plik (6.zal.5_magazynowanie_unieszkodliwianych.pdf)Załącznik nr 5 do pozwolenia zintegrowanego246 kB
Pobierz plik (7.zal.6_magazynowanie_wytwarzanych.pdf)Załącznik nr 6 do pozwolenia zintegrowanego133 kB
Pobierz plik (8.zal.7_magazynowanie_odzysk.pdf)Załącznik nr 7 do pozwolenia zintegrowanego120 kB
Pobierz plik (9.zal.8_magazynowanie_zbieraniet.pdf)Załącznik nr 8 do pozwolenia zintegrowanego285 kB
Pobierz plik (10.raf_ekologia_zmiana_decyzji.pdf)Zmiana pozwolenia290 kB
Pobierz plik (11.zal_1.pdf)Załącznik nr 1 do zmiany pozwolenia204 kB
Pobierz plik (12.zal_2.pdf)Załącznik nr 2 do zmiany pozwolenia70 kB
Pobierz plik (13.zal_3a.pdf)Załącznik nr 3a do zmiany pozwolenia187 kB
Pobierz plik (14.zal_3b.pdf)Załącznik nr 3b do zmiany pozwolenia277 kB
Pobierz plik (15.zal_3c.pdf)Załącznik nr 3c do zmiany pozwolenia81 kB
Pobierz plik (16.zal_4.pdf)Załącznik nr 4 do zmiany pozwolenia275 kB
Pobierz plik (17.zal_5.pdf)Załącznik nr 5 do zmiany pozwolenia74 kB
Pobierz plik (18.zal_6.pdf)Załącznik nr 6 do zmiany pozwolenia276 kB
Pobierz plik (19.zal_7.pdf)Załącznik nr 7 do zmiany pozwolenia479 kB
Pobierz plik (20.druga_zmiana_pozwolenia_raf_ekologia.pdf)Druga zmiana pozwolenia138 kB
Pobierz plik (21.raf_ekologia_zmiana_31_05_2010.pdf)Trzecia zmiana pozwolenia151 kB
Pobierz plik (22.zal_nr_1.pdf)Załącznik nr 1 do trzeciej zmiany pozwolenia305 kB
Pobierz plik (23.zal_nr_2.pdf)Załącznik nr 2 do trzeciej zmiany pozwolenia387 kB
Pobierz plik (24.zal_nr_3.pdf)Załącznik nr 3 do trzeciej zmiany pozwolenia301 kB
Pobierz plik (25.zal_nr_4.pdf)Załącznik nr 4 do trzeciej zmiany pozwolenia442 kB
Pobierz plik (26.zal_nr_5.pdf)Załącznik nr 5 do trzeciej zmiany pozwolenia486 kB
Pobierz plik (27.zal_nr_6.pdf)Załącznik nr 6 do trzeciej zmiany pozwolenia757 kB
Pobierz plik (28.zal_nr_7.pdf)Załącznik nr 7 do trzeciej zmiany pozwolenia96 kB
Pobierz plik (29.4_zmiana_decyzji_raf_ekologia__24_01_2011.pdf)Czwarta zmiana pozwolenia361 kB
Pobierz plik (30.zal_nr_1_dot_zm_zal_nr_2_decyzji_obowiazujacej.pdf)Załącznik nr 1 do czwartej zmiany pozwolenia101 kB
Pobierz plik (31.zmiana_decyzji_z_dnia_26.05.2011r..pdf)Piąta zmiana pozwolenia178 kB
Pobierz plik (32.zal_nr_1_dot._zm_zal_nr_1_decyzji_obowiazujacej.pdf)Załącznik nr 1 do piątej zmiany pozwolenia305 kB
Pobierz plik (33.zal_nr_2_dot_zm_zal_nr_2_decyzji_obowiazujacej.pdf)Załącznik nr 2 do piątej zmiany pozwolenia107 kB
Pobierz plik (34.zal_nr_3_dot._zm_zal_3a_decyzji_obowiazujacej.pdf)Załącznik nr 3 do piątej zmiany pozwolenia300 kB
Pobierz plik (35.zal_nr_4_dot._zm_zal_nr_4_decyzji_obowiazujacej.pdf)Załącznik nr 4 do piątej zmiany pozwolenia583 kB
Pobierz plik (36.zal_nr_5_dot._zm_zal_nr_6_decyzji_obowiazujacej.pdf)Załącznik nr 5 do piątej zmiany pozwolenia123 kB
Pobierz plik (37.zal_nr_6_dot._zm_zal_nr_8_decyzji_obowiazujacej.pdf)Załącznik nr 6 do piątej zmiany pozwolenia956 kB
Pobierz plik (38.raf_ekologia_decyzja_z_dnia__19.09.2011r..pdf)Szósta zmiana pozwolenia171 kB
Pobierz plik (39.zal_nr_1_dot._zm._zal_nr_2_decyzji_obowiazujacej_19.09.2011.pdf)Załącznik nr 1 do szóstej zmiany pozwolenia80 kB
Pobierz plik (40.zmiana_decyzji_raf_ekologia_2012.pdf)Siódma zmiana pozwolenia176 kB
Pobierz plik (41.zmiana_decyzji_raf_ekologia_6.12.2012.pdf)Ósma zmiana pozwolenia153 kB
Pobierz plik (41.zmiana_decyzji_raf_ekologia_28.02.2013.pdf)Dziewiąta zmiana pozwolenia138 kB
Pobierz plik (zmiana_z_urzędu_Raf-_Ekologia_Sp._z_o.o._Jedlicze.pdf)Dziesiąta zmiana pozwolenia4946 kB
Pobierz plik (Zmiana decyzji Raf-Ekologia Sp. z o.o..pdf)Jedenasta zmiana pozwolenia26679 kB
Pobierz plik (zał. nr 1.pdf)Załącznik nr 1 do jedenastej zmiany pozwolenia9509 kB
Pobierz plik (zał. nr 2.pdf)Załącznik nr 2 do jedenastej zmiany pozwolenia4622 kB
Pobierz plik (zał. nr 3.pdf)Załącznik nr 3 do jedenastej zmiany pozwolenia8270 kB
Pobierz plik (zał. nr 4.pdf)Załącznik nr 4 do jedenastej zmiany pozwolenia22049 kB
Pobierz plik (zał. nr 5.pdf)Załącznik graficzny do jedenastej zmiany pozwolenia zintegrowanego642 kB
Pobierz plik (zmiana_Raf-Ekologia_31.01.2017.pdf)Dwunasta zmiana pozwolenia5214 kB
Pobierz plik (zał. nr 1 do zmiany 31.01.2017.pdf)Załącznik nr 1 do dwunastej zmiany pozwolenia16564 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 do zmiany 31.01.2017.pdf)Załącznik nr 2 do dwunastej zmiany pozwolenia395 kB
Pobierz plik (zał. nr 3 do zmiany 31.01.2017.pdf)Załącznik nr 3 do dwunastej zmiany pozwolenia460 kB
Pobierz plik (zał. nr 4 do zmiany 31.01.2017.pdf)Załącznik nr 4 do dwunastej zmiany pozwolenia20977 kB
Pobierz plik (trzynasta zmiana pozwolenia Raf-Ekologia Sp. z o.o_.pdf)Trzynasta zmiana pozwolenia482 kB
Pobierz plik (Zał. nr 1 proces D10.pdf)Załącznik nr 1 do trzynastej zmiany pozwolenia629 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 odpady wytwarzane, skład chem., ilosc.pdf)Załącznik nr 2 do trzynastej zmiany pozwolenia202 kB
Pobierz plik (zał. nr 3a proces R1.pdf)Załącznik nr 3a do trzynastej zmiany pozwolenia131 kB
Pobierz plik (Zał. nr 3b proces R12 paliwo alternatywne.pdf)Załącznik nr 3b do trzynastej zmiany pozwolenia324 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3c  proces D9 odwadnianie odpadów spalanych.pdf)Załącznik nr 3c do trzynastej zmiany pozwolenia263 kB
Pobierz plik (zał nr 4 zbieranie i transport odpadów.pdf)Załącznik nr 4 do trzynastej zmiany pozwolenia650 kB
Pobierz plik (zał nr 5 magazynowanie D10.pdf)Załącznik nr 5 do trzynastej zmiany pozwolenia656 kB
Pobierz plik (Zał. nr 6 magazynowanie odpadów wytwarzanych.pdf)Załącznik nr 6 do trzynastej zmiany pozwolenia153 kB
Pobierz plik (Zał. nr 7 magazynowanie odpadów z zał. 3a, 3b.pdf)Załącznik nr 7 do trzynastej zmiany pozwolenia358 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8.pdf)Załącznik nr 8 do trzynastej zmiany pozwolenia1109 kB
Pobierz plik (Zał. nr 8a transport odpadów.pdf)Załącznik nr 8a do trzynastej zmiany pozwolenia93 kB
Pobierz plik (zał 9 plan sytuacyjny zbiorniki.bmp)Załącznik nr 9 do trzynastej zmiany pozwolenia5224 kB
Pobierz plik (14 zmiana Raf-Ekologia Sp. z o.o. Jedlicze OS.I.7222.6.10.2018.RD.pdf)Czternasta zmiana pozwolenia19138 kB
Pobierz plik (Zał. nr 1.pdf)Załącznik nr 1 do czternastej zmiany pozwolenia10192 kB
Pobierz plik (zał. nr 2-14.pdf)Załącznik nr 2 do czternastej zmiany pozwolenia3440 kB
Pobierz plik (zał. nr 4-14.pdf)Załącznik nr 4 do czternastej zmiany pozwolenia4677 kB
Pobierz plik (zał. nr 5-14.pdf)Załącznik nr 5 do czternastej zmiany pozwolenia17489 kB
Pobierz plik (zał. nr 6-14.pdf)Załącznik nr 6 do czternastej zmiany pozwolenia1477 kB
Pobierz plik (zał. nr 7-14.pdf)Załącznik nr 7 do czternastej zmiany pozwolenia6444 kB
Pobierz plik (zał. nr 8-14.pdf)Załącznik nr 8 do czternastej zmiany pozwolenia5311 kB
Pobierz plik (zał. nr 9-14.pdf)Załącznik nr 9 do czternastej zmiany pozwolenia393 kB
Pobierz plik (OS.I.7222.9.3.2019.RD zmiana 14 pozwolenia zintegrowanego Raf_Ekologia.pdf)Piętnasta zmiana pozwolenia11274 kB
Pobierz plik (zał. nr 5 15 zmiana.pdf)Załącznik nr 5 do piętnastej zmiany pozwolenia18520 kB
Pobierz plik (zał. nr 9 15 zmiana.pdf)Załącznik nr 9 do piętnastej zmiany pozwolenia391 kB