w sprawie sklepu z „dopalaczami".

w sprawie szkód jakie wyrządzają wilki w gospodarstwach rolnych w Powiecie Bieszczadzkim, szczególnie w Gminie Lutowiska.

w sprawie podjęcia działań mających na celu ochronę przed powodzią Osiedla Jedlicze – Borek.

w sprawie fermy norek amerykańskich powstałej w Łączkach Brzeskich Gm. Przecław, powiat mielecki.

w sprawie nieprawidłowości przy rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik.

w sprawie ruchu kadrowego.

w sprawie wyników finansowych osiągniętych przez podmioty lecznicze podległe Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2013 roku, a także kosztów amortyzacji w poszczególnych jednostkach opieki zdrowotnej.

w sprawie wsparcia pracowników NKJO poprzez pośrednictwo w zatrudnieniu w instytucjach podległych Samorządowi Województwa.

w sprawie ustalenia trwałych zasad współpracy i wsparcia dla organizacji osób niepełnosprawnych działających na terenie Województwa Podkarpackiego.

w sprawie zjazdu pieszo – rowerowego z mostu na Wisłoce przy drodze wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec.