w sprawie inwestycji na drogach,  zaplanowanych w uchwale
budżetowej na 2013 r., które nie zostały zrealizowane.