w sprawie mostu w gminie Dydnia, w miejscowości Dydnia, w ciągu drogi wojewódzkiej NR 835
Grabownica – Przeworsk.